numerologijos būrimo puslapis

Dvasiniai Siekiai

Čia aprašyti Jūsų norai, artimiausi širdžiai. Šiame aprašyme atspindima vidinė Jūsų motyvacija, tikrieji Jūsų poelgių motyvai. Tai – slapti troškimai, norai, svajonės. “Dvasiniai Siekiai” veikia visą Jūsų aplinką: karjerą, draugus, gyvenimo būdą.

Sudedamos vardo ir pavardės balsės. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ą

K

Č

M

Ę

O

P

Q

R

J

T

L

V

Ė

X

Y

Z

S

U

N

Ž

Š

Ų

W

Ū

Skaičių reikšmės pateikiamos žemiau šiame puslapyje.

Jūsų dvasiniai siekiai turi svarbią įtaką sprendimų priėmime ir tame kaip Jūs elgiatės vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje. Kartais žmogus negali sau atsakyti kodėl padarė vieną ar kitą pasirinkimą, o kitais atvejais jaučia, jog nebūna savimi, ne savo vietoje ar tiesiog švaisto laiką užsiimdami viena ar kita veikla, arba priešingai – jaučiasi tarsi esąs “savo stichijoje”. Numerologija aiškina, jog to priežastis ne retai būna dvasiniai siekiai kurie yra mums įgimti. Gebėjimas išpildyti šiuos siekius bei neprieštaravimas vidiniams troškimams smarkiai prisideda prie žmogaus laimės būsenos. Dėl šios priežasties dalykai atnešantys džiaugsmą vienam žmogui, gali neturėti didelės reikšmės kitam žmogui.

Atlikę skaičiavimus pasidomėkite kokie dvasiniai siekiai svarbūs butent Jums, galbūt tai padės geriau suprasti savo poreikius ir lengviau pasiekti tikrą pilnatvę visose gyvenimo srityse.

1 – Noras laimėti, Sėkmės troškimas, Noras išsiskirti.

Nepriklausomybės siekis. Vadovaujatės protu, pasitikite savimi ir esate įsitikinęs savo verte. Jūs neprietaringas, laisvas nuo neteisingų nuostatų, liberaliai nusiteikęs, gerbiate kitų žmonių teises. Esate linkęs akis į akį susidurti su sunkumais, pasitaikančiais gyvenime. Dažniausiai pasiekiate sėkmės ten, kur kiti jau seniausiai būtų pasidavę. Jūs perpildytas originalių idėjų ir esate guvaus proto.

Vidinė dvasios jėga ir optimizmas tiesiog spinduliuojamas Jūsų įkvepia aplinkinius ir pastūmėja juos veiklai. Susidūrę su likimo vingiais sugebate išlaikyti ramybę ir sveiką protą.

Slaptas Jūsų elgesio ir darbų motyvas yra noras užimti svarią padėtį profesinėje ir visuomeninėje veikloje. Šį tikslą Jūs stengiatės įgyvendinti išskirtinai tik savo pastangomis, nepriklausomai nuo bet kokios kitų pagalbos.

Dėl patinkančio dalyko nugalite bet kokius sunkumus ir aplinkybes. Siekiate sėkmės ir ieškote netrivialių sprendimų, stengiatės tapti bet kokio projekto lyderiu. Jūs – pionierius ir bet kokių sienų griovėjas. Jums patinka priešakinis frontas, karšti taškai, padidinta atsakomybė. Taip pat stenkitės leisti kitiems laisvai reikšti savo mintis, jausmus, sugebėjimus.

2  – Meilės ir santuokos troškimas. Harmonijos ir bendravimo norai.

Jūs esate geras, garbingas, taktiškas, suprantantis ir delikatus žmogus. Visų pirma stengiatės suteikti džiaugsmo kitiems, kartais netgi savo paties nepriklausomybės kaina, atsisakydami savų interesų ir norų. Jūs pastoviai ieškote subtilių, nepastebimų būdų suteikti džiaugsmo kitiems, pavyzdžiui, gėlių puokšte, supratimu ar užuojauta.

Jūs siekiate vidinės tobulybės ir mėgstate vienatvę. Labiausiai gyvenime norėtumėte gyventi ramiai. Jums dažnai nepakanka pasitikėjimo savimi, Jūs – drovus ir pernelyg dažnai esate apniktas baimių. Jūsų aplinka pastoviai turi Jus skatinti, pabrėžti Jūsų pastangų reikšmingumą. Jūs esate pernelyg jautrus ir pažeidžiamas, netgi nepatiklus. Labiausiai Jus trikdo ginčai ir aštrios diskusijos. Kartais netgi vienas žodis ar gestas ilgam sugadina nuotaiką.

Jūs mylite visą pasaulį ir harmoniją jame. Esate labai emocionalus ir jautrus, lengvai įsimylite. Jums reikalinga šeima ir draugija. Išgyvenate stresą, kai nepasitikite savimi ar nevaldote situacijos. Esate linkęs pasitraukti, kai privalote ginti savo interesus. Jūs – stiprus ir esate neteisus, jei manote priešingai. Muzikos grožis – muzikos instrumento defektai, taip pat kaip ir pats geriausias vitražinis stiklas, specialiai gaminamas su defektais, kad būtų laužiami saulės spinduliai, kad juos stebuklingai iškreiptų.

Esminės papildomos savybės

Noras įkvėpti kitus.

Ne pagal savo amžių esate išmintingas. Jūsų gyvenimo supratimas yra žymus, nors kiti galbūt to nepastebi. Jus valdo noras spręsti konfliktus ir kurti harmoniją. Sugebate pagerinti pasaulį ir negalite nusiraminti, kol nepašvęsite savo gyvenimo aukštesniems tikslams: filosofijai, idėjoms, religijai. Esate ypač jautrus ir turite neeilinę intuicijos dovaną. Užslėpta informacija ir kitų žmonių jausmai nepraslysta pro Jūsų akis. Jūs skaitote aplinkinių mintis. Šios savybės gali Jus traumuoti. Konfliktų priežasčių supratimas, meilė, iš kitos pusės, atveda prie vidinio konflikto. Dažnai privalote pasirinkti vieną iš dviejų vienodai mylimų dalykų. Rūpinkitės nervine sistema, apsupkite save maloniais žmonėmis.

Esate magnetiška ir apdovanota asmenybė, mėgstate abstrakčias idėjas. Idėjos ir problemų sprendimai ateina lyg iš viršaus. Įvairiausi sunkumai Jūs moko kaip iš Jūsų idėjų pastatyti tvirtą fundamentą, kaip jas praktiškai realizuoti. Jūsų vaidmuo, paskirtis ir talentai yra ypatingi. Jums reikalingas laikas tai suprasti. Ramiai ir atkakliai dirbdami suprasite, kodėl esate kitoks nei kiti. Kodėl tai, kas Jus vertė (ar verčia) jaustis silpnu suteikia Jums jėgos dabar (ar suteiks ateityje)?

3 – Kontaktų ir saviraiškos troškimas.

Mėgstate gražų gyvenimą. Įkvepiate ir linksminate žmones. Jie mano, kad esate puikus kompanionas. Jūsų vaizduotei būtina konstruktyvi išraiška kokioje nors konkrečioje srityje. Dėl noro visiems patikti ir laikyti prie savęs kitus žmones galite slopinti save, nerodyti tikrojo “aš”, tapti paviršutiniškas. Valdykite tai – yra pavojus tapti tuščiu plepiu. Būkite pačiu savimi – Jūsų turtingo emocinio gyvenimo negalima slopinti. Šiuo atveju Jums reikalinga disciplina. Galite dažnai švaistyti savo energiją į visas puses. Jumyse labai daug kūrybinės jėgos įkvepiančios kitus. Viskas priklauso nuo darbštumo ir mokėjimo pabaigti pradėtus darbus. Esate apdovanotas ryškiu individualumu, tačiau ir linkęs plaukti palei srovę, ir tik žaisti. Mėgstate aplinkinių dėmesį. Sėkmės raktas – pusiausvyra tarp disciplinos ir kūrybiškumo.

4 – Stabilumo, saugumo noras. Kūrybinio gyvenimo, darbo noras.

Jūs siekiate stabilaus ir gerai organizuoto gyvenimo. Jus slegia netikėtos permainos. Norėtumėte, kad visuose reikaluose būtų tvarka. Esate linkęs sistematizuoti ir tai atsispindi Jūsų veikloje. Esate kruopštus, dėmesingas detalėms. Iš pat pradžių gerai išnagrinėjate užduotį, o vėliau ją praktiškai ir logiškai sprendžiate. Norėtumėte būti disciplinos pavyzdys kitiems žmonėms – lyg koks nors ramstis.

Darbas – Jums svarbiausia. Jūsų disciplinos pomėgis neturi išsikeroti labai plačiai – per ją galite slopinti aplinkinius. Jūsų kelias į harmoniją – lankstumas. Jums atrodo, kad laisvė – tai chaosas. Aplinkiniai nemėgsta Jūsų polinkio į tvarką, tai juos slegia. Malonumas, kurį Jums teikia tvarka, gali tapti kalėjimu artimiesiems.

Mėgstate šeimą ir siekiate meilės, tačiau atvirai to nerodote. Nemėgstate melo ir veidmainiavimo, esate doras ir nepretenzingas. Jūs – bet kokio projekto ramstis, patikimas draugas.

Esminės papildomos savybės

Didelių pasiekimų norai.

Jumyse egzistuoja kažkas gilaus ir paslaptingo, dėl to norite įgyvendinti kažką didingo, o Jūsų potencialas leidžia tai padaryti. Jūsų norai yra tokie pat dideli kaip ir Jūsų galimybės. Iš Jūsų reikalaujama realizuoti savąjį “aš”. Jūsų kelias nelengvas ir Jums būtinas laikas: nemanykite, kad gausite viską iš karto. Reikia laiko pažinti savo vidinę Galią. Žinokite, kad ir kokie būtų Jūsų norai, galite padaryti bet ką. Iš vienos pusės, Jūs suprantate, kad esate unikalus, jaučiate ir savo milžinišką potencialą, o iš kitos – dažnai jaučiatės nesaugus, netgi menkavertiškas. Šis paradoksas yra abejonių ir nepasitikėjimo savimi priežastis, labiausiai būdingas Jūsų vaikystei. Šis paradoksas – tai ir galingas energijos generatorius. Norėdami įvaldyti šią energiją, turite turėti kažkokį, labai didelį ir daugeliui žmonių svarbų, tikslą.

Jei pradėjote išnaudoti savo Jėgą, tai Jūsų užduotis – išlikti kukliu prieš didžiulių svajonių įgyvendinimą. Taip pat labai svarbu turėti partnerį, pasidalinantį su Jumis bendromis mintimis, idėjomis, ir turintį pakankamai jėgos ir nepriklausomybės, kad atsispirtų Jūsų spaudimui. Išbandymai Jums į naudą, taip Jūs pasieksite tobulumo.

5 – Laisvės, permainų, kelionių norai.

Jums būtina laisvė, jei norite būti laimingas. Mėgstate permainas, naujas pažintis, keliones. Įvairovė Jums – tai ne gyvenimo druska, o būtina egzistavimo sąlyga. Esate labai lankstus ir lengvai prisitaikote prie įvairių situacijų. Labai smalsus, lengvai kontaktuojate su žmonėmis, turite aštrų liežuvį. Esate tarsi sukurtas bendravimui: Jūs supratingas, kalbus, erudicija, bet kokioje savo interesų srityje galite pritaikyti savo kūrybišką vaizduotę. Permainos Jus slegia ne taip, kaip kitus žmones: aiškiai mąstote kritiškose situacijose, turite gerai išvystytus refleksus. Kur Jūs bekristumėte paprastai nušokate ant kojų. Esate pilnas energijos ir entuziazmo. Jus žavi bet kokia nauja idėja ar galimybė. Esate tikrai netradiciškas. Rizikuojate, jei manote, kad apdovanojimas yra to vertas.

Paprastai retai nuobodžiaujate. Jus traukia į Jus panašūs žmonės: originalaus mąstymo ir ryškios individualybės.

Jums patinka tuo pat metu dalyvauti keliuose projektuose. Jums būtina gauti stimulų iš kažko naujo ir įdomaus. Jūs greitai atsisakote nuobodžios praeities. Esate herojus, norintis išgelbėti pasaulį – stengiatės visiems patikti, tačiau juk tai neįmanoma. Dėl šios priežasties, galbūt netgi nesąmoningai, galite duoti neįvykdomų pažadų. Labiau remkitės patirtimi ir viskas bus puiku.

6 – Harmonijos, pusiausvyros siekimas.

Rūpinatės aplinkiniais, pagelbėjate jiems. Esate labai prisirišęs prie namų ir šeimos. Labai daug dirbate savo ir kitų gerovei, kuriate grožį, harmoniją ir komfortą. Kartkartėmis aukojate savo interesus dėl kitų. Leiskite kitiems gyventi savo gyvenimą. Tarkim, dėl pernelyg rūpestingo (-os) tėvo (motinos) vaikai gali būti nesavarankiškais. Esate garbingas ir daugelį skriaudų atleidžiate. Giliausias jūsų troškimas – patikti aplinkiniams ir tą patį gauti iš jų. Jūsų viltys yra susijusios su šeima bei draugais. Jūsų meilė kitiems grįžta šimteriopai padidėjusi. Kiti stengiasi laikytis arčiau Jūsų, siekia artimesnių santykių su Jumis.

7 Žinių troškimas.

Vertinate savo talentus ir sugebėjimus, mėgstate mokytis. Suprantate reiškinių prigimtį, nemėgstate paviršutiniškų samprotavimų. Jums patinka įvairios paslaptys, užduotys, problemos. Jūs mėgstate jas nagrinėti, kurti, ardyti, sudėlioti į vietas. Iš dalies, esate pasinėręs į save, todėl, galbūt, kiti mano, kad esate šaltas atsiskyrėlis. Tačiau Jus traukia atsiskyrėlių, vienuolių, pašventusių save mokslui ir tyrinėjimams, gyvenimai. Kiti žmonės mėgsta Jus dėl inteligentiškumo ir subtilumo. Jie mato išmintį, gilų supratimą ir subtilumą, spinduliuojamus Jūsų.

8 Konkrečios veiklos ir nuosavybės noras.

Jūs siekiate tikrosios sėkmės: progreso, valdžios, materialinio ir dvasinio komforto. Mąstote apie didelius projektus, jų įgyvendinimą ir apdovanojimus už juos. Iš dalies, Jūs – svajotojas. Matote perspektyvas, žinote kokiu keliu Jums reikia eiti. Jums prireiks išmokti reikiamu būdu išnaudoti savo jėgą – juk primityviausios valdžios apraiškos yra įtūžis ir praradimai. Dalyvaukite projektuose, išbandančius Jus ir galinčius atnešti rimtų rezultatų. Dirbkite dėl didelių rezultatų. Ir tai ne paprastas sakinys – Jūs tai galite.

9 Idealo siekiai, altruizmas.

Noras būti naudingu visuomenei, pasitarnauti jai veda Jus į priekį. Širdingai bendraudami jaučiate didelį malonumą. Esate tobulumo šalininkas. Jums svarbūs aukšti idealai. Stengiatės kiekvieno žmogaus gyvenimą padaryti nors truputį geresniu. Kuriate utopiją, tobulinatės ir tobulinate kitus. Vienas iš Jūsų pašaukimų – aukštų idealų siekis ir žinojimas, kad darote gera žmonėms. Mėgstate žmones; Jus nuvilia žmonės, einantys bet kokiais gyvenimo šunkeliais (dvasine prasme). Jūs tyrinėjate žmogaus sielą, turite išvystytą intuiciją. Galbūt esate naivus, kai manote, kad kitų vertybės yra tokios pat kaip Jūsų. Svajojate numalšinti bet kokias kitų kančias.

Kuo labiau Jūs norite tarnauti kitiems, tuo didesnis yra garbės ir pripažinimo poreikis. Menas, muzika taip pat teikia malonumo. Slaptai svajojate apie savo indėlį į civilizacijos vystymąsi. Kiti gali manyti, kad tai savimeilė, tačiau eikite savo keliu, nes Jūsų rūpinimasis aplinkiniais – unikalus ir labai reikalingas.

Vienodai rūpinkitės tiek visuomene, tiek savo šeima. Esate labai reiklus sau ir kitiems, dėl to galite būti per geros nuomonės apie save. Pagrindinė pamoka Jūsų gyvenime – atleisti. Dažnai Jūsų gyvenime veikia paradoksas – gaunate tada, kai duodate. Jūsų materialinė gerovė ir moralinis pasitenkinimas pasiekiamas tarnavimu artimiesiems.

numerologija (burtų ratas)