numerologijos būrimo puslapis

Numerologija 9

Jei jūsų gyvenimo kelias yra 9, jūsų tikslas – tarnauti žmonijai, rodant stiprybės ir užuojautos pavyzdį. Šį skaičių turintys žmonės iš prigimties yra lyderiai, o dėl įgimtos išminties jie dažnai vadinami “senosiomis sielomis”. Kartu devintukai pasižymi lengvabūdiškumu ir mėgsta būti apsupti artimų draugų bei šeimos narių. Jie taip pat yra labai meniški ir gali išreikšti save per muziką, šokį ar kitas kūrybines veiklas. Būdami dvasinės būtybės, devintukai yra glaudžiai susiję su aukštesniąja sfera ir dažnai siekia gauti patarimų iš savo angelų ar dvasinių vedlių. Jei jūsų gyvenimo kelio skaičius yra 9, jums tenka didelė atsakomybė padaryti pasaulį geresnį. Esate čia tam, kad parodytumėte kitiems, jog įmanoma gyventi sąžiningai, drąsiai ir besąlygiškai mylint.

AVINAS – 9 “INICIATYVUS VYKDYTOJAS”

Avinų – 9 teigiamos savybės: dinamiškumas, kūrybingumas, aktyvumas, lyderiavimas. Devynetukas papildomai suteikia artistiškumo, žemiškumo, paslaugumo, jautrumo.

Avinams – 9 nuolat atrodo, jog pasaulį išgelbės ne gėris, ne grožis, ne tolerancija, o tik jie. Savo geležinę valią, nepalaužiamą energiją ir neišsenkančią drąsą nukreipia į vieną ar kitą globalinį projektą.

Niekas geriau už juos nežino, kaip patraukti žmonių dėmesį. Vos gimę jie jau apžvelgia supančius žiūrovus: gydytojus, medicinos seseris ir, be abejonės, gimdytojus. Savo pasirodymu šiame pasaulyje sužavi visus, tarp jų ir save patį.

Mokykloje jie taip pat būna kitokie negu visi bendraklasiai. Kažkokiu būdu įsigudrina valdyti žmones. Jie gali juos priversti verkti, juoktis ir leisti jiems eiti savo keliu. Nenugalimas patrauklumas, naivus tikėjimas padeda jiems viskuo viršyti aplinkinius. Žmonės su malonumu tampa jų kerų aukomis.

Kaip ir kiekvienas Avinas, jie tikri kovotojai, tačiau didžiąją dalį jėgų nukreipia tarnauti kitiems. Dėl savo nekantrumo ir impulsyvumo turi ne tik daug ištikimų ir galingų draugų, bet ir ne mažiau priešų.

Kadangi Avinai-9 visada pasirenka mažai pramintą kelią, jie turėtų neužmiršti perspėti tų, kurie seka jų pėdomis, kai tik nutaria pasukti iš pagrindinio kelio. Jie labai plačių pažiūrų realistai. Jų nereikia mokyti entuziazmo ir energingumo. Dėl didžiulės patirties sugeba pateikti ištvermės pamokas. Yra praktiški ir toli numatantys, trokšta išgarsėti, visada sukasi įvykių verpete ir turtingoje aplinkoje. Pasitikėjimas savo jėgomis ir užsispyrimas, be jokių abejonių, atveda juos į užsibrėžtą tikslą, o tai atrodo natūralus dalykas. Jų laimei, patys retai pastebi, kokį šurmulį sukelia jų veikla, o jeigu ir žinotų, vargu ar miegotų neramiau. Jiems būtų naudinga išmokti būti atsargesniems ir išmokti keletą taktinių frazių, kurių jiems kartais kaip tik ir trūksta.

Avinai – 9 nuostabūs ir jausmingi meilužiai, ir jeigu tik paklausytų, ką sako vidinis balsas, galėtų greičiau susirasti savęs vertą partnerį. Nuoširdumas padaro juos dar patrauklesnius, tačiau atsiranda gudrių žmonių, kurie ima manipuliuoti jų pasitikėjimu. Todėl tikroji meilė tampa sudėtinga problema ir išrinktajam tenka prisitaikyti prie jų gyvenimo ritmo, kartais imti iniciatyvą į savo rankas.

Tikrasis partneris niekada nesiginčija dėl antrosios pusės dingimo. Jie sulaiko juos subtilesniu būdu, pavyzdžiui, pasiūlymu tapti tėvu ar mama. Įsigiję tokią nuostabią dovaną – vaiką, jie tampa nuostabiais šeimynykščiais. Jų prižiūrimas vaikas žengia pirmuosius tvirtus žingsnius ir užbaigia aukštąjį mokslą.

Visi didžiuojasi Avinų – 9 neišsenkančia energija ir gyvenimo tempu. Netgi užgriuvus tonai plytų, jie pasipurto ir skuba toliau. Todėl būna geri vadovai su ištikimais komandos nariais. Kaupti pinigus iš pradžių būna sunkoka, tačiau laikui bėgant išmoksta to meno. Juos traukia pramogų verslas, teisė, miško verslas, kitų mokymas, menai.

Šios vibracijos žmonės labai daug dėmesio skiria altruizmui. Dideles pinigų sumas paaukoja ne tik savo artimiesiems, bet ir vargstantiems nepažįstamiems žmonėms. Tai dar labiau sustiprina jų autoritetą.

Patartina jiems vengti susierzinimo ir visada prisiminti savo, kaip žmogaus ir kaip Avino-9, privalumų vertę.

Vertėtų atkreipti dėmesį į būdingus trūkumus ir tapti dar vertingesniais žmonėmis.

Avinų – 9 neigiamos savybės: impulsyvumas, užsispyrimas, svajokliškumas. Devynetukas papildomai suteikia savininkiškumo, susierzinimo, nenuoseklumo.

Laimingų skaičių eilutė: 9, 19, 36.

JAUTIS – 9 “IŠRADINGASIS GENIJUS”

Jaučių – 9 teigiamos savybės: kūrybingumas, tikslo turėjimas, meilumas, ramumas. Devynetukas papildomai suteikia kilniaširdingumo, neatremiamumo, atjautimo dovaną.

Jaučiai paprastai garsėja savo gera širdimi. Devynetukas paverčia rūpinimąsi kitais jų .antrąja profesija. Kitų vibracijų Jaučiai pasitenkina teikdami nežymią pagalbą, o Jaučiai – 9 jaučia pareigą gelbėti vaikus, maitinti alkstančius, rūpintis planetos ekologija. Jie ypač užsispyrę ir ryžtingi, kai reikia ginti kitų interesus. Atkakliai negina savų interesų. Mano, kad jais turėtų pasirūpinti kiti, netgi nesigina tada, kai tikrai to reikia.

Jaučiai – 9 gerai atlieka savo pareigas bei darbus tada, kai juos pradeda ir užbaigia patys arba bent tiesiogiai jiems vadovauja. Situacijos tampa problemiškos, kai kas nors iš pašalies ima nurodinėti, kaip dirbti – jie kritikos netoleruoja. Devynetukas j Jaučių charakterį įberia impulsyvumo sėklą, o tai susilpnina jų įgimtą atsargumą. Gali nutikti, kad ryte nubudę atranda lovoje nepažįstamą būtybę ir blankiai prisimena, jog vakar jie pasirašė santuokos sutartį.

Jaučiai – 9 protingi ne pagal savo amžių. Būdami aštuonerių, pasireiškia jau kaip aiškiai protaujančios asmenybės. Pavyzdžiui, atsineša į namus balandį sužalotu sparneliu, o kai mama protestuoja, pareiškia: “Jeigu jį paliksiu gatvėje, paukštis žus!” Paaugę jie lygiai taip pat elgiasi su aplinkiniais, teigdami, kad kiekvienas galėtų skraidyti, tačiau apie tokias galimybes reikėtų gerai pamąstyti. Kiekvienas turi teisę į gydymą ir sveikatos draudimą! Neprarasdami užuojautos nevykėliams, jie išugdo savyje tvirtą ir sveiką antipatiją tiems, kurie save aukština.

Šios vibracijos žmonės labai dvasingi, tačiau proto ribose. Jaučiai reikalauja faktų ir tiki reinkarnacija bei anapusiu gyvenimu. Tai visiškai nereiškia, kad jie įklimpsta į doktrinas bei dogmas, tačiau tikrai nustemba, kai per pirmą meditacijos seansą pajunta išeiną iš savo kūno. Todėl religijas priima bet kokios formos tol, kol tai niekam netrukdo. Visai pripažįsta, kad bet kokios religijų sistemos gali tapti kultu, jeigu jų gerbėjai pareiškia esą išrinktieji.

Jaučiams – 9 labai patinka dirbti su žmonėmis ir jausti, kad tai šiems atneša naudą. Turėdami talentą išvilioti pinigus iš turtuolių, jie būtinai įstoja j visuomenines organizacijas, tarkim, i banginių gelbėtojų, kovos su AIDS ar kitas. Organizuoja kasmetinius aukštuomenės balius rinkti pinigus įvairiems labdaros fondams.

Jaučiai – 9 nuoširdžiai džiaugiasi nusistovėjusiais gamybiniais ryšiais su partneriais, veda įvairias derybas, aukštai vertina visuomenės nuomonę, trokšta pagarbos iš savo viršininkų ir valdžios, įtikinti savo teisumu jie gali bet ką. Jeigu gudrybės nepadeda, ima vaizduoti vos ne kankinius ir vis tiek pasiekia savo tikslą.

Jaučiai – 9 tampa įvairių profesijų žymūs žmonės, turi rašytojo, politiko talentą. Daugelis turi paranormalių savybių, kiti tampa dvasininkais. Gali tapti artistais, dainininkais, režisieriais. Mėgsta ne tik uždirbti pinigus, bet ir leisti juos. Gali tapti teatro ar mokyklos rėmėjais, mielai skolina savo draugams, kurie skolų niekada negrąžina, šelpia beturčius.

Jaučiai – 9 gimę tam, kad šviestų kelią kitiems, padėtų jiems pasitikėti savo jėgomis. Galbūt todėl jie likimo numylėtiniai. Jų kelyje viena sėkmė keičia kitą.

Įsimylėjusių Jaučių – 9 jausmai yra tarytum štormas – kitaip jie nemoka. Dažnai įsimyli iš pirmo žvilgsnio, savo objektą išsirenka tiesiog iš minios. Viena jų “aš” pusė linksta priklausyti partneriui, kita – visuomenei. Dažnai jų mylimieji supranta, kad matė viena, o gavo visai ką kita. Seksas – tikra palaima. Jie manipuliuoja glamonėmis, nuostabūs preliudijų metu, tačiau po sueities gali tapti netgi netaktiški. Partnerį gali užgauti jų savybė tuojau po meilės akto prilipti prie televizoriaus.

Jaučių – 9 neigiamos savybės: tingumas, ortodoksiškumas, manieringumas. Devynetukai papildomai suteikia egoizmo, išsiblaškymo, nerūpestingumo.

Laimingųjų skaičių eilutė: 9, 11, 42.

DVYNIAI – 9 “NESANTŪRUS TYRINĖTOJAS”

Dvynių-9 teigiamos savybės: bendravimas, atvirumas, įvairiapusiškumas, smalsumas. Devynetukai papildomai suteikia kūrybingumo, linksmumo, atjautos, šališkumo.

Dvyniai-9 labai išradingi. Į juos kreipiasi žmonės, kai reikia rasti išeitį iš beviltiškos padėties. Jie puikūs derybininkai. Jeigu prisiverčia dirbti, jų išradingos smegenys ir beveik aiškiaregiška vaizduotė sugeba išspręsti bet kokį galvosūkį. Turi jie ir blogybių. Nesugeba spręsti mažų ir nežymių problemų, tačiau per gyvenimą mėgsta keliauti tik plačiais žingsniais. Pradėję svarbius darbus, juos lengvai meta, lyg matuodamiesi naują kepurę. Tačiau užsibrėžę tikslus, atkakliai eina pirmyn ir nėra tokios jėgos, kuri galėtų juos sustabdyti. Jų mąstysena nestandartinė, mintys skraido nepramintais keliais, o tai sukelia sunkumų. Kartais jie paprasčiausiai nesugeba atskirti bendražmogiškų gėrio bei blogio normų. Kai jie nekreipia dėmesio į šią savo intelekto savybę, jų protiniai sugebėjimai gali tapti kenksmingi visuomenei. Jeigu jie būtų gyvenę prieš gerą šimtą metų, tai dėl savo genialumo būtų tapę valstybių vadovais arba patekę į kartuves.

Dvyniai – 9 nebando įtikti visiems, tačiau trokšta išsiskirti iš minios, mėgsta, kad juos prisimintų su šypsena, nes nori vaidinti didingą vaidmenį. Be to, mano, jog kiekvieną darbą reikia atlikti sąžiningai. Laikosi dar vieno devizo: “Daryk, kas patinka”. Laikantis tokių nuostatų, kartais jiems net pavojinga gyventi. Žinoma, kartais nuleidžia rankas, tačiau greitai jėgas vėl atgauna.

Dvyniams-9 gyvenimas kaip puota: reikia daug ką išbandyti, išmokti, patirti pasitenkinimą ir dar išnaudoti didžiules užuojautos atsargas. Jie atranda įdomių klausimų kiekvienam sutiktajam – nuo teatro įžymybių iki budistų vienuolio. Tačiau jeigu jiems prireikia išvykoje nakvynės ar vietos medituoti, greitai pakeičia vaidmenis ir iš smalsaus studento tampa dėstytoju.

Šios vibracijos žmonės labai aktyvūs pagalbininkai, padeda kitiems nugalėti bet kokius sunkumus. Jeigu kas puola, jie drąsiai atremia smūgius. Žinoma, negalima padėti visiems, tačiau daugelis dėkingi už gerus darbus.

Dvyniai-9 būna valstybės veikėjai, prezidentų patarėjai, kultūros darbuotojai, teisininkai, kompozitoriai, medikai, rašytojai, aktoriai… Jiems labai sunku dirbti sėdimą darbą. Vadovauti nesistengia. Jie ir taip turi daugybę rūpesčių – tik to dar trūko – už kažką atsakyti! Tačiau vidinės jėgos stumia atlikti įvairius žygdarbius. Už savo atliekamus darbus atsako, tačiau ne už grupę žmonių.

Šios vibracijos žmonės uždirba daug, dažnai gauna premijas, atlyginimus už pašalinius darbus. Pinigų nevertina: tai tik būdas finansuoti savus nuotykius, keliones, pirkti knygas, maitinti šeimą ir padėti beturčiams. Tikslas – turėti tiek, kiek išleidžia, tačiau uždirbti sugebėtų kur kas daugiau.

Skubūs bučiniai, trumpi aistringi palinkėjimai, užuojautos žodžiai – tai dovanos, kurias Dvyniai – 9 noriai dalija, nes žino, jog gyvenimas labai įvairus. Išgyvenę nesėkmę, jie kiekvieną kartą tampa vis stipresni ir tobulesni.

Dvyniai – 9 ne iš tų, kurie pameta mylimus žmones. Pokalbį apie gyvenimo prasmę pradeda tik su tuo žmogumi, su kuriuo numato pabendrauti bent kelias valandas. Jie dievina didžiules mėlynas akis – gilias ir sudėtingo charakterio asmenybes. Ieško tokių, kurie laikosi savo žodžio. Šie žmonės labai patrauklūs. Nuo jų sklinda galinga vibracija. Pastebėję naują veidą, tuojau pat užmezga pokalbį. Jiems rūpi ir seksas, ir protas, ir išvaizda, tačiau teikia pirmenybę tiems, kurie sugeba be atsako mylėti. Labai vertina savo asmeninį gyvenimą ir nemėgsta, kad prie jų nuolat liptų sutuoktiniai ar vaikai. Bet atranda laiko ir šeimai, ir apmąstymams, ir vienatvei. Patartina jiems retkarčiais patinginiauti, pasiklausyti muzikos bei pažaisti su mylimu šunimi.

Dvynių – 9 neigiamos savybės: neramumas, paviršutiniškumas, neryžtingumas. Devynetukai papildomai suteikia egocentrizmo, reiklumo, nerūpestingumo.

Laimingų skaičių eilutė: 9, 12, 41.

VĖŽYS – 9 “PRAGMATIŠKAS VYKDYTOJAS”

Vėžių – 9 teigiamos savybės: artistiškumas, pagaulumas, nuoširdumas, polinkis atjausti. Devynetukas papildomai suteikia noro imtis filantropijos, jautrumo, kilnumo, patrauklumo.

Daugelis Vėžių turi silpną regėjimą: prieš akis nuolat kunkuliuoja emocijų garai. Devynetukas išsklaido tuos garus ir leidžia pažvelgti j tolį. Jeigu Vėžiai – 9 tolumoje pamato jiems rūpimą tikslą, mažai kas gali juos išstumti iš kelio. Toks užsispyrimas trikdo jų varžovus, tačiau šios vibracijos žmonėms suteikia galimybę tapti bet kokios veiklos lyderiais. Jie gali sužlugdyti bet kokius varžovus – jų valia geležinė.

Vėžiams – 9 patartina stengtis, kad jų gabumai nepereitų į asmeninio gyvenimo ignoravimą. Turi vieną gąsdinančią savybę. Nubudę ryte ir netikėtai pajutę atslenkant pavojų, skubiai apsirengia ir tuojau pat imasi veiklos, galinčios sugadinti jų gyvenimą: užmezga abejotinas pažintis, kažkur išvažiuoja arba netgi pakeičia darbovietę. Jie mato tik vieną tikslą: pabėgti nuo užgriuvusių sunkumų. Jie nepakenčia pašalinių patarimų, juo labiau nemėgsta vykdyti įsakymų. Tokiais atvejais padeda įgimta intuicija, leidžianti išvengti daugybės klaidų, o vaizduotė sugeba pamatyti pasaulį visai kitomis spalvomis. Jie netgi sugeba skaityti svetimas mintis, jausti jų širdžių plakimą.

Vėžiai – 9 žino, kaip apeliuoti į žmogiškus jausmus netgi globaliniu mastu. Nors ir keista, tačiau publika seka jų grimasas ir netgi užgniaužia kvapą – toks jų nenugalimo magnetizmo veikimas. Nepaisant Devynetuko polinkio veidmainiauti, Vėžiams – 9 retkarčiais reikia palikti sceną tam, kad sukauptų jėgas naujiems puolimams. Paradoksas: jie nori naudotis tik šlovės privilegijomis ir vengti vykdyti savas pareigas. Iš kitų reikalauja milžiniškų pastangų, o patys trokšta gyventi “normalų” gyvenimą. Labai išrankūs, kenčia nuo klaustrofobijos ir kartais paprasčiausiai neatlaiko gerbėjų bei sekėjų spaudimo. Norėdami atsipalaiduoti, išjungia telefoną ir ima tvarkyti savo mintis. Tokiais atvejais jie gali ištuštinti spintas, išdalyti viską benamiams, perkasti sode lysves, prisodinti gėlių, atsakyti į susikaupusius laiškus.

Vėžius – 9 jausmai mėto nuo vieno kraštutinumo prie kito: tai jie nepaklusnūs vaikučiai, tai taikūs gamtos kūdikiai. Priešgyniauja pačiais netikėčiausiais momentais. Kartais keistuoliški šios vibracijos atstovai tampa nuostabiausiais tėvais, o po dienos kitos-baisiais tironais, žiūri į pilnatį ir neranda sau vietos.

Vėžiai – 9 yra vaikščiojantys paradoksai, idealistų ir oportunistų hibridas. Dirbti oficiantais arba kasti griovius sutinka mieliau, negu užsiimti jiems neįdomia veikla. Kad ir ką jie veiktų, turi jausti prisilietimą prie kūrybinio proceso. Mėgsta pradėti darbą nuo pradžių ir neatsitraukdami sekti jo vykdymą. Jeigu jiems patiki priimti savo sprendimus, verslas ar gamyba ima sektis. Kūrybiniuose darbuose Vėžiai – 9 gali būti šaltai racionalūs, bet drauge ir emociškai patrauklūs. Jie sugeba konkurentams suduoti finansinius smūgius bei groti jų širdies stygomis. Kartais darbe jiems užeina linksmumo priepuoliai. Tada jie dainuoja, ką nors vaidina, netgi šoka.

Šios vibracijos atstovai išsirenka patrauklius ir pažinimą skatinančius užsiėmimus. Jie puikūs aktoriai, dailininkai, dainininkai, filosofai, kultūros darbuotojai, rašytojai bei valstybės veikėjai. Patinka daryli naudingus darbus savo rankomis, todėl užsitarnauja populiarumą.

Vėžiai – 9 nuostabūs, meilūs, neeiliniai žmonės. Jų buvimas panašus į saulės smūgį. Nepaisant daugybės privalumų, jie neserga žvaigždžių liga. Kad ir koks būtų jų vaidmuo gyvenime, jie įsitikinę, kad turi linksminti žmones, padėti jiems suprasti vidinį pasaulį. Be abejonės, turi didžiulę įtaką žmonėms, tačiau tuo neturėtų piktnaudžiauti.

Vėžiai – 9 meilėje ir menininkai, ir amatininkai. Jie moka subtiliai vilioti jiems patikusius asmenis: gali išraižyti medyje jų inicialus, sudominti papuošalų paauksavimo technologija, vaizdžiai pasakoti naujausius anekdotus. Santuoką jie priima kaip ramią prieplauką. Nors. jie dosnūs ir atjaučiantys, tačiau iš sutuoktinio reikalauja nuolatinio dėmesio, įvairių kaprizų tenkinimo. Intymiame gyvenime labai jautrūs, erzina sutuoktinį įvairiais žodeliais, liečia jo kūną, kartais nusikalba iki švelnių niekniekių, todėl partneris įsitempęs laukia kitų konkretesnių veiksmų. Gimus vaikams, šios vibracijos žmonės tampa rūpestingais tėvais, ugdo jų humoro jausmą.

Neigiamos Vėžių – 9 savybės: uždarumas, kenkimas sau, mįslingumas. Devynetukas papildomai suteikia egocentrizmo, permainingumo.

Laimingų skaičių eilutė: 9, 22, 38.

LIŪTAS – 9 “ŽVALUS PRANAŠAUTOJAS”

Liūtų – 9 teigiamos savybės: artistiškumas, įkvėptumas, geraširdiškumas, patrauklumas. Devynetukas papildomai suteikia draugiškumo, drąsos, gailestingumo, tolerancijos.

Liūtai – 9 labai aistringi, ir ne vien lovoje. Jie įkvėpti ir sugeba kitus įkvėpti. Gina draugus nuo neteisybės. Gali būti agresyvūs, tačiau humoro jausmas, kuriuo jie išsiskiria, gali suminkštinti patirtas nuoskaudas. Naudoja savo energiją daugiausia kitų labui, todėl jų aštrumas paprastai užmirštamas. Jie nusipelno gatvės peštuko vardo, tačiau paprastai būna tik teisybės ieškančiųjų pusėje. Aistringi meilužiai, svajoja apie progą įrodyti savo tikrą ir ištikimą meilę. Truputį gailisi, kad riterių laikai jau praeityje. Iš tikrųjų gaila: jie galėtų tapti kilmingais riteriais, ginančiais savo dulsinėjas. Savo artimiesiems jie šiek tiek primena Robiną Hudą. Mat jie, tikri kovotojai už teisybę, trokšta atkurti teisingumą, kai buvo nuskriausti net nepažįstami žmones. Kaip ir visi Liūtai, siekia valdžios ir netgi skaičius “devyni” nesugeba išlaisvinti jų nuo to noro. Jiems tenka gerokai pakovoti su savimi dėl tos “silpnybės”.

Liūtai – 9 turi įtikinėjimo dovaną. Dar būdami vaikai, jie sugebėdavo išprašyti tėvų leidimą apsilankyti vakariniame kino seanse. Trokšta bet kokiais būdais linksminti aplinkinius ir mano, kad tai jų dieviškasis pašaukimas. Labai dvasingi ir siekia ugdyti kitų dvasingumą. Jie nuolat patraukia publikos dėmesį, nes iš anksto nusiteikia, kad žmonės iš esmės yra geri, todėl mano, jog nuolat reikia tą jausmą tobulinti ir ugdyti. “Devynetukas” vis dėlto suminkština Liūtų garbės troškimo jausmą: jeigu jie papurto karčius, tai koketiškai, o riaumoja taip, lyg murktų.

Šios vibracijos žmonių savimeilė – ne egoizmas, o greičiau nuomonė. Jie išskirtinai įžvalgūs ir mato realius žmonių norus. Jų viduje slypi šou veikėjas, visokiais būdais siekia aukštybių ir visai nebijo kristi. Jie taip mėgsta šildytis prožektorių spinduliuose, kad juos susiranda visada. Jie juk žvaigždės, o visas pasaulis – scena.

Liūtai – 9 turi iškalbos dovaną. Kiekvienam savo gyvenimo įvykiui suteikia ypatingą reikšmę. Neišraiškių žodžių: “meilu”, “malonu”, “normalu” – jų leksikone apskritai nėra. Posakiai -aukščiausio laipsnio! Iš musės padaro ne paprastą dramblį, o dramblį gigantą, kuriam lygių pasaulyje nėra. Viskas, kas juos supa, yra dinamiška, juda, žaižaruoja įvairiomis spalvomis. Gal šiek tiek jiems trūksta objektyvumo, tačiau nuoširdumas ir aistra tai ištaiso. Jie vaikiškai tiki savo unikaliu talentu sutvarkyti bet kokius reikalus, paveikti visuomenę.

Liūtai-9 užgimę aktoriai. Aplinkiniai privalo jais didžiuotis, skelbti pagiriamąsias replikas. Nesuradę vietos scenoje, jie skuba vadovauti veiksmams užkulisiuose – yra gabūs režisieriai. Kad ir kuo jie užsiimtų, rezultatai visada būna originalūs ir pagaulūs. Pripratę elgtis savarankiškai – antraeiliai vaidmenys jiems netinka. Nuolat lavina savo dvasingumą, jie domisi visomis pasaulio paslaptimis. Ne be reikalo dažnai pasirenka astrologo, pranašautojo, dvasininko, valstybės veikėjo pareigas. Tinka ir techniniai mokslai: astronomija, pilotavimas, išradyba.

Užsidirbę pinigų, artimuosius apipila įvairiomis dovanomis ir pagal galimybes aukoja įvairioms labdaringoms organizacijoms, trečiojo pasaulio vargšams.

Liūtai – 9 yra darnus fizinių, intelektinių ir dvasinių savybių įsikūnijimas. Jų veikla atsakinga, nors patys netiki savo fenomenaliomis galimybėmis, kukliai vertina savo talentus. Jų paskirtis -švietimas ir kūryba. Dalyvauja akcijose už planetos ekologinį išsaugojimą, tiki, jog ateities kartoms paliks tyrą orą ir minčių aiškumą.

Liūtams – 9 vienos meilės mažai, reikalinga dar ir rizika, jeigu jų gyvenimas nepanašus j susipainiojusių siūlų kamuolį. Labai patinka pagrobti meilės objektą iš po varžovų nosies, tačiau jeigu tokia akcija nepasiseka, jų pyktis neturi ribų. Jų partneriai privalo būti labai protingi ir išradingi. Įpykę arba susidūrę su neištikimybe nesivaržo, tačiau tai tik gąsdinantis urzgimas, vidumi išlieka kaip kačiukai, belieka tik maloniai paglostyti, ir vėl tampa murkiantys įsimylėjėliai. Jiems būtinas vijimosi azartas. Išslystantis grobis lengvai užkariauja jų širdį. Tačiau jeigu potenciali meilė gali pakenkti jų nepriklausomybei, papurto karčius ir demonstratyviai pasitraukia.

Sutuoktiniams Liūtai – 9 būna ištikimi, tačiau dėl savo žavingumo kartais nuklysta j šoną. Labai bijo senatvės. Stebi atsirandančias raukšles ir išgyvena, kad fizinis grožis toks neilgalaikis. Kol sutuoktinis pildo visus jų kaprizus, jie būna laimingi.

Neigiamos Liūtų-9 savybės: pagyrūniškumas, egoizmas, išlaidumas. Devynetukas papildomai suteikia permainingumo, nerūpestingumo, savininkiškumo.

Laimingų skaičių eilutė: 9, 14, 28.

MERGELĖ – 9 “ĮVAIRIAPUSIS SVAJOTOJAS”

Mergelių – 9 teigiamos savybės: išsiauklėjimas, ištikimybė, mąslumas, pagarbumas. Devynetukas papildomai suteikia įžvalgumo, įkvėptumo, stabilumo.

Devynetukas į Mergelių-9 atsainiam požiūriui suteikia gyvumo ir žmogiškumo. Jie lengviau įveikia pakilimus, labiau paslankūs ir temperamentingesni, aktyvesni, energingesni, triukšmingesni negu kitų vibracijų Mergelės. Mėgsta kaišioti nosį į kitų reikalus, tačiau mažiau piktinasi, kada lendamą į jų asmeninį gyvenimą. Negalima teigti, kad jie patiria malonumą dėl kitų skandalų, tačiau ir patys nevengia konfliktų.

Šios vibracijos žmonėms nereikalingi atskiri kabinetai, laboratorijos ar grimo kambariai. Jie dalijasi su kitais patalpomis ir tai visiškai netrikdo jų, nes jie neturi tos patologinės aistros tvarkai, kuri būdinga kitoms Mergelėms. Labai praktiški, gali rankinėje ar kišenėse nešioti instrumentus bet kokiems ekstra atvejams. Mokykloje noriai padėdavo klasės draugams ruošti namų užduotis, o dabar savo bendrovėje paslaugūs visiems darbuotojams. Širdies gilumoje svajoja tapti garsūs, tačiau niekada to atvirai nedemonstruoja.

Mergelės – 9 turi nepriekaištingą laiko pojūtį, visada pasirengę patogiu momentu smogti lemiamą smūgį. Kai jiems buvo tik šeši mėnesiai, tėvai beviltiškai laužė rankas prie jų lovytės: mažylis neprataria nė žodelio! Dar ir dabar jie prisimena, kai staiga ištarė visiškai teisingai sakinį, pavyzdžiui: “Ateikite visi pas mane!”

Šios vibracijos žmonės turi fokusininko savybių. Mikliai kvailina žmones, priverčia juos galvoti, kodėl jie paskutinę sekundę pakeičia planus. Tai toks jų gyvenimo stilius – patinka stebinti ar linksminti žmones. Jie tikriausiai galėtų atidaryti restoraną, kuriame klientus vaišintų skaniu maistu su dalykiniais patarimais. Mergelės – 9 nepasižymi klasikiniu grožiu, tačiau nepastebimai užkariauja aplinkinius savo dėmesiu, sukelia neįtikėtiną įspūdį savo geranoriška povyza, elegantiškumu, nekalbant jau apie gudrumą ir velnišką akių blizgesį. Tačiau jie širdies gilumoje slepia liūdesį, nes pasaulis ir gyvenimas retai atitinka jų lūkesčius. Šis jų paslaptingumas kaip tik labiausiai traukia. Jie iš tikrųjų nori padaryti pasaulį geresnį, tačiau savyje tam nesuranda jėgų.

Šie žmonės veikia aplinkinius teigiama nuotaika, gydo juos ne rankų mostų reginiu, o meno jėga, gamina skanų maistą ir organizuoja įvairius renginius, o tai ir pakelia nuotaiką. Jų raminamos priemonės beveik prilygsta hipnozės galioms. Nedirbtina užuojauta sukelia atvirus žmonių prisipažinimus. Jie idealūs nuodėmklausiai, moka nuteikti žmones atvirumui ir šie nebijo būti apkalbėti ar išduoti. Nenuostabu, kad jie dažniausiai pasirenka psichologo, tardytojo, kunigo, pasilinksminimo programų vedėjo pareigas. Geri mediumai. Turi antgamtinių savybių, netgi gali iškviesti dvasias bei išvyti piktus poltergeistus. Dar viena pašaukimo sritis – medicina, nes joje nuostabiai dera atjauta su objektyvumu, o tai leidžia tapti talentingais chirurgais. Atviras protas ir subtili galvosena atveria kelius į sceną, fotografijos meną, gamtos tyrinėjimus, ypač geologiją. Atokvėpio minutėmis imasi muzikos, kala skulptūras. Tinka jiems ir naktinio klubo vedėjo bei metrdotelio pareigos.

Pinigai nesulaikomai teka pro Mergelių – 9 pirštus. Mėgsta stilingai rengtis, apmoka bent dešimties draugų sąskaitas. Draugus palikti bėdoje – ne jų jėgoms. Todėl patartina jiems kiekvieną mėnesį atidėti tam tikrą pinigų sumą į sunkiai prieinamą vietą arba pavesti finansinius reikalus tvarkyti patikimiems bičiuliams.

Mergelės – 9 suranda milijonus priežasčių, kad tik nesusituoktų: esą žmogiškieji padarai iš prigimties monogamiški; meilė neamžina; skyrybų nenumaldomai daugėja; pasaulis ir taip jau perpildytas badaujančių vaikų-kam gimdyti nelaimėlius? Iš tikrųjų tai tik poza. Jie labai reiklūs rinkdamiesi gyvenimo partnerius. Karšta meilė gali pavirsti į tvirčiausią draugystę. Gal ir keista, tačiau jie palaiko draugiškus santykius ir su buvusiais sutuoktiniais. Paradoksas, tačiau Mergelių – 9 išrinktaisiais dažniausiai tampa darbo kolegos. Idealus atvejis, kai sutuoktiniai dirba vienoje įstaigoje ir retkarčiais išvažiuoja į skirtingas komandiruotes. Tai sucementuoja šeimą.

Mergelių – 9 neigiamos savybės: nervingumas, uždarumas, bruzdumas. Devynetukas papildomai suteikia kritikos, nejausmingumo, atšiaurumo.

Laimingų skaičių eilutė: 9, 24, 32.

SVARSTYKLĖS – 9 “VEIKĖJAS AKTYVISTAS”

Svarstyklių – 9 teigiamos savybės: humaniškumas, kultūringumas, taikingumas, pasaulietiškumas. Devynetukas papildomai suteikia geraširdiškumo, kūrybingumo, patrauklumo.

Svarstykles – 9 vienodai domina ir pasaulietiški, ir meilės reikalai. Iš visų Svarstyklių jie turi labiausiai išugdytą visuomeninę sąmonę. Jie idealistai, visada gina kitų teises. Kadangi juos veikia karinga Marso planetos energija, tai taiki ir švelni žmogiškoji Svarstyklių natūra įgyja savybę ginti save, taip pat ir kitus. Jie retai kada atvirai pareiškia nepasitenkinimą, kylantį dėl neteisingo kitų elgesio su jų draugais ar giminaičiais, tačiau viduje ima kunkuliuoti pasipiktinimas, ir tada ko nors griebiasi. Dauguma Svarstyklių sutrinka vos pagalvoję apie konfrontaciją, tačiau kruopščiai vengia pavojingų situacijų. Skaičius “devyni” apdovanoja juos drąsa pasipriešinti skriaudėjams.

Svarstyklių – 9 žmonės jausmingesni negu kitų skaičių vibracijų Svarstyklės. Turi sveiką ir stiprų potraukį bendrauti su aplinkiniais ir lengviau susižadina. Paradoksas – juos traukia prie žmonių, su kuriais nesutaria. Kilnios ir originalios asmenybės naudojasi bendradarbių ir aplinkinių palankumu. Visuomenė jų visada truputį prisibijo dėl širdžių ėdiko reputacijos. Patys ne visai gerai supranta, kaip jų asmenybė veikia kitus, ir todėl per didelis impulsyvumas kartais sukomplikuoja jų gyvenimą.

Šios vibracijos žmonės turi mesijaus kompleksą: įsitikinę, kad tik pasaulio išgelbėjimas pateisins jų egzistavimą! Todėl jie stengiasi žmones perkelti į kitokios realybės arba vaizduotės lygį. Egzistuoja tam, kad įkvėptų kitus: mintyse išlaisvina visuomenę nuo tautų vergijos, vadovauja seksualinei revoliucijai. Tikriausiai jie ne kartą įsivaizdavo Mahatmą Gandį ir Bridžitą Bordo vienu metu. Pakankamai keista pora, tačiau tokios keistenybės-jų stichija. Kita vertus, jų tokį pasirinkimą galima paaiškinti. Nuostabioji Bordo buvo milijonų paauglių svajonių įsikūnijimas, o dabar ji aktyviausia humaniško elgesio su gyvūnais propaguotoja. O dėl Mahatmos, tai jis vos ne vienas šventė pergalę prieš Britų imperiją.

Vis dėlto Svarstyklių – 9 atstovams nereikėtų kanonizuoti savęs. Ir taip nenuilstamai kovoja su korupcija, organizuoja kampanijas už švarią literatūrą ir politiką, siekia harmonijos ir brolybės. Tačiau tame idealizme jaučiama aktoriaus pompastika. Sugrįžtant prie jų pretenzijų šventiems dalykams, kai kurioms Svarstyklėms būdingi klasiniai prietarai, nors jie ir gerbia žmones, kurie savo darbu pasiekia padėtį visuomenėje. Visgi aiškiai suvokia būtinumą išlaikyti pusiausvyrą tarp dvasinių ir artistinių poreikių. Net jeigu jie nesiveržia į sceną, rampos šviesa pati suranda juos. Jeigu jau atsiranda scenos pakyloje, tai jų niekas negali sugluminti: nei akinantys prožektoriai, nei paparacių fotoaparatų blyksniai. Jie tvirtai tiki, kad publikai padarys malonų įspūdį. Vertina pagyras, tačiau išlieka kuklūs.

Kadangi jautriai jaučia visuomenės pulsą, šios vibracijos žmonės gali tapti ryšių su bendruomene specialistais. Ne veltui daugelis pasirenka dainininko, dramaturgo, filosofo, režisieriaus ar ekonomisto specialybes. Taip pat geri valstybės veikėjai, komentatoriai, dvasininkai. Ir visas Svarstykles, ir visus Devynetukus traukia scena. Todėl tampa aktoriais, o dar geriau – prodiuseriais, kurie atskleidžia jaunus talentus. Psichologija, astrologija, numerologija, medicina, ypač netradicinė, suteikia galimybę tiesiogiai kontaktuoti su žmonėmis. Daug laiko sugaišta siekdami idilijos. Jie tiki, jog kada nors sugebės atverti žmonėms akis. Todėl jie žmonėms reikalingi, nes visada pasirengę padėti gerais darbais.

Svarstyklių – 9 žmonės tiki įvairiais burtais, subtiliai seksualūs. Kadangi juose dera šaltas grakštumas ir santūri įtampa, netgi po vedybų nepraranda savo gerbėjų. Jeigu jie vienišiai, tai paprastai atsiranda daugybė pretendentų, norinčių su jais susituokti, tačiau tai ne visada pavyksta. Jų prioritetai: pirma žmonija, o tik paskui meilė. Patys pasilieka kažkur dešimtoje vietoje.

Svarstyklių – 9 neigiamos savybės: paviršutiniškumas, neryžtingumas, nemokėjimas bendrauti. Devynetukas papildomai suteikia reiklumo, padrikumo, neprotingumo.

Laimingų skaičių eilutė: 9, 16, 42.

SKORPIONAS – 9 “PASLAPTINGAS TVARKDARYS”

Skorpionų-9 teigiamos savybės: praktiškumas, energingumas, užsispyrimas, išradingumas. Devynetukas papildomai suteikia jautrumo, patrauklumo, objektyvumo, pareigingumo.

Skorpionai-9 visur ir visada ieško tobulumo. Jie impulsyvūs, nekantrūs, darbe nepavejami, neužmirštami. Nesitaiksto su kitų trūkumais dėl vienos priežasties: savų trūkumų jie seniai atsikratė. Tik jiems patiems žinoma, kiek tai kainavo, ką dabar turi. Anot jų kriterijų, vertiems jie gali ryžtis bet kokioms aukoms. Pripratę prie tokių vertinimų bei sėkmės, praranda sugebėjimą suprasti ir atleisti tiems, kuriuos laiko menkesniais.

Jeigu jie tampa mokytojais, tai būtinai parašo užklasinį vadovėlį “Kaip pasiekti sėkmės”. Žmogiškųjų apribojimų šios vibracijos žmonės nepripažįsta. Kai tampa tėvais arba meilužiais, dažnai išgirsta kaltinimus dėl priekabiavimo. Jiems būdingas žiaurumo mišinys ir – arčiau susipažinus – gerumo. Jie dažnai ištiesia pagalbos ranką patekusiems į bėdą žmonėms. Visi, kas buvo jų pavaldiniais, žino, kad jie linki tik gero.

Skorpionai – 9 yra entuziastingi fantazuotojai, kuria įsivaizduojamų draugų tipažus, kol supranta, kaip tai keistai atrodo. Tačiau vis tiek tie išsigalvojimai jiems atrodo realūs, lygiai kaip žaisliniai puodeliai, į kuriuos vaikystėje pilstė įsivaizduojamą arbatą kaip aukščiausios rūšies gėrimą. Ankstyvoje jaunystėje žengė pirmuosius žingsnius į stebuklingas šalis, kurios vėliau ilgus metus juos įkvėpdavo. Išgirdę apie reinkarnaciją suprato, kad nedarnūs mozaikos gabalėliai pradeda stoti į savo vietas. Įvertinę atradimą, ėmė toliau studijuoti, kad paskui galėtų papasakoti apie tai pasauliui. Netgi jeigu jie niekam nepasakotų apie savo dvasines paieškas ir įgytus įgūdžius, nuo to niekas nepasikeistų. Svarbiausia, kad jie ne veltui nugyveno gyvenimą.

Šie žmonės santūrūs, tačiau mėgsta publikos dėmesį. Jeigu net ir nevaidina scenoje tiesiogiai, vis tiek tampa lyderiais. Žmonės mokosi iš jų kalbų vingrybių. Netikėtos idėjos priverčia susimąstyti apie ateities galimybes. Jų žavinga šypsena užburia dideles ir mažas auditorijas.

Net nespėję atverti burnos, pajunta aplinkinių palaikymą. Tai jiems patinka, nes turi platų pasirinkimą. Suspėja jie ir kaip pavaldiniai, ir kaip bosai, suburia vieningą kolektyvą ir jame pritampa. Kartais nutaria pradėti savo verslą, parašyti stulbinantį romaną arba imti projektuoti gražius pastatus.

Skorpionai – 9 atjaučia silpnuosius ir dėl to sukuria savo, kaip žmonių, vertingą reputaciją. Publiką jie mėgsta, o jų dramaturginis talentas papildo jų pagaulumą. Įdomu, kad jie ne vien kūrybinės asmenybės – kultūros darbuotojai, fotografai, muzikantai-bet ir technikos specialistai: astronautai, mokslininkai. Tai jiems leidžia užsidirbti gyvenimui. Kūrybinių ir techninių gabumų derinys leidžia jiems dirbti, netgi atėjus pensiniam amžiui.

Kokią veiklos sritį pasirinkti – spręsti jiems patiems, tačiau kur kas lengviau, kai pasirinkimas jau padarytas. Jaučia atidžius kitų žvilgsnius, todėl septynis kartus pamatuoja ir tik tada priima sprendimą. Visada nepamiršta ir apsidrausti. Draugus pasirenka išimtinai pagal savo kriterijus. Panašiai kaip ir kiti Devynetukai, lengvai užmezga ryšius. Kaip Skorpionai – 9, subtiliai jaučia antgamtiškas pažįstamųjų savybes. Žmonės atsiranda jų gyvenime ir nenutrūkstančiu srautu palieka juos, tačiau visam laikui atsimena netgi trumpiausių susitikimų fragmentus bei įspūdžius.

Skorpionai – 9 netgi meilės pasimatymą paverčia spektakliu. Nepaisant nerūpestingumo, stengiasi padaryti neužmirštamą kiekvieną to proceso etapą. Dosnūs meilužiai ir išradingi sekso partneriai, jie elgiasi (vaidina) lygiai taip, lyg būtų didžiulėje scenoje priešais pilną žiūrovų salę. Jeigu įsimyli, tai pameta galvą ir nebijo atverti partneriui savo pažeidžiamos sielos. Myli nesvarstydami, nors iš šalies atrodo užsisklendę ir abejingi.

Sukūrę šeimą, netgi būdami namie mintimis dažnai nutolsta į neįsivaizduojamas tolybes, todėl jiems būtini patikimi ir suprantantys sutuoktiniai.

Skorpionų – 9 neigiamos savybės: ambicingumas, niūrumas, įsakmumas. Devynetukas papildomai suteikia nerūpestingumo, užsisklendimo savyje, meilikavimo.

Laimingų skaičių eilutė: 9, 27, 44.

ŠAULYS – 9 “ARTISTIŠKAS AVANTIŪRISTAS”

Šaulių – 9 teigiamos savybės: įvairiapusiškumas, aštrus protas, rūpestingumas, nuolaidumas. Devynetukas papildomai suteikia kūrybiškumo, liberalumo, geraširdiškumo, jautrumo.

Kilniaširdis ir dosnus Jupiteris valdo Šaulio žvaigždyną, o nesutramdomas ir jausmingas Marsas – skaičių “devyni”. Tokia kombinacija Saulius – 9 padaro tiesiog nesutramdomus.

Šios vibracijos žmonės labai dosnūs. Jie pasiruošę padėti ne vien artimiesiems, bet ir visiškai nepažįstamiems žmonėms, patekusiems į bėdą. Labai aistringi, nereiklūs. Savo meilės objektams visų nuostabai pateikia mažai reikalavimų: nori tiktai ištikimybės, kurios patys negali pažadėti.

Šauliai – 9 puikiausiai žino, ko nori iš gyvenimo, jų sustabdyti negali menkučiai apribojimai. Laimei, jie moka bendrauti ir mažiau pyksta negu kiti šio ženklo atstovai. Tai leidžia sėkmingai siekti karjeros. Kadangi kilniaširdiškai užleidžia pergales kitiems, tai gauna netgi daugiau, negu priklausytų. Labai gerai sekasi su pinigais – jų išleidžia daug. Jeigu kartais apima azartas, aukoja didžiules pinigų sumas labdarai. Mėgsta bet kokias varžybas ir ištvermės išbandymus, neatmetant ir meilės žaidimus-jiems lygių sunku surasti. Turi nuostabų nuojautos jausmą ir tiksliai žino, kada reikia varžovus paspausti, o kada nusileisti. Tie, kurie mano, kad šios vibracijos žmonės neveiklūs arba veltui leidžia laiką, nustemba, kai šie pagrobia didžiausią kąsnį iš panosės. Jie -sportininkai. Patinka nuotraukos, kuriose matyti, kaip jie kerta finišo atžymą. Net jeigu netyčia pasielgia netaktiškai, nepraranda kilmingo riterio ar damos įvaizdžio. Šventai tiki, jog riteryste dar nenumirė ir nepalaidota, kol po žemę dar vaikšto jie.

Šauliai – 9 yra tikri mąstytojai ir kartu absurdų mėgėjai, sugeba padaryti egzistencializmą suprantamą ir juokingą. Savo planus gali valandų valandas pasakoti svečiuose kaitaliodami su anekdotais apie vedybų apeigas ežero dugne arba apie NASA astronautų aprangos privalumus.

Nors šie žmonės vargu ar religingi tradicine prasme, jų vieta bažnyčios sakykloje. Niekaip negali pasidalyti savo pažiūromis į pasaulį su kiekvienu sutiktuoju. Fanatizmas kursto jų įkarštį: netgi savus ateizmo principus dėsto su evangelijos stropumu. Prietaringai tiki karmos bei reinkarnacijos dėsniais. Praėjus kuriam laikui bando viską apversti aukštyn kojomis. Devizas “paveikti žmones” tinka tik tol, kol niekas nebando paveikti jų pačių. Galima tikėti ar netikėti, tačiau jie niekada nepalūžta nuo sunkumų. Netgi neturėdami laiko, suranda valandėlę pažaisti golfą arba imtis vynų degustavimo.

Šaulių – 9 individualumas – ir radinys, ir bėda pasauliui. Užgimę komersantai, meilūs ir mandagūs, visada dalyvauja susirinkimuose, kuriuose nagrinėjamos blogos darbo sąlygos, maži atlyginimai ir vergiškas darbas. Kaip ir kiekvienas Šaulys, svajoja apie darbą, susijusį su kelionėmis. Tinka jiems aktoriaus, diplomato, fotografo, teisininko profesijos. Gali tapti įžvalgiais rašytojais, dailininkais. Jeigu jie aktoriai, tai kaip niekas kitas originalūs -pasirenka vaidmenis, kuriais nori užkariauti žiūrovų simpatijas.

Šie žmonės turi nuostabų skonį. Gali išleisti visus savo turtus, kad įsirengtų vynų rūsį arba surinktų indų (keramikos) kolekciją. Vertina gyvenimo gėrybes ir gerus pokalbius, todėl dažniausiai bendrauja su turtingais ir didelės erudicijos žmonėmis. Žavingi ir geri, todėl tiktų sukurti savo evangelijos mokymą ir skleisti jį. Atidžiai, truputį ciniškai stebi žmonijos laimėjimus, priverčia aplinkinius būti pasiruošusius bet kokiems įvykiams. Puikūs draugai, pajungia žmones subtiliems savo interesams. Užėjus nuoboduliui, kartais atstumia draugus, esą su jais mažai turi ką bendra.

Devynetukai paprastai nurodo kitiems pagrindinius kelius, o Šauliai – emocingi gelbėtojai. Svajoja išgelbėti ką nors nuo nesėkmingos santuokos arba žalingų papročių. Pačių meilės procesas labai paprastas: iš pradžių viskas atrodo nekalta, garbinga ir kilnu, jokių nešvarių užmačių. Tai tiesiog draugystė.

Jausmingai išklauso partnerio nusiskundimus, vėliau pradeda tiesiog garbinti. Protingas asistentas išmoksta perprasti Šaulių nuotaikas, pradeda vilioti, kad sukeltų vijimosi azartą. Po sutuoktuvių šios vibracijos žmonės vėl pasineria į rutiną, darbus ir su dviguba energija kaupia turtus-jie dabar jau turi šeimą, todėl reikia ją aprūpinti.

Šaulių-9 neigiamos savybės: nerealistiškumas, nedrausmingumas, kaprizingumas. Devynetukas papildomai suteikia kritiškumo, reiklumo, savimeilės.

Laimingų skaičių eilė: 9, 18, 30.

OŽIARAGIS – 9 “NUOŠIRDUS ŠOUMENAS”

Ožiaragių – 9 teigiamos savybės: užsispyrimas, geraširdiškumas, ambicingumas, pragmatiškumas. Devynetukas papildomai suteikia artistiškumo, žavumo, geraširdiškumo, atjautos.

Devynetas – protinio ir dvasinio tobulumo skaičius. Tai, kad jis dera su Ožiaragių sėkme, reiškia tik viena-jie užgimę nugalėtojai. Puikūs darbuotojai, lyderiai bet kokiuose darbuose. Tinka įvairiausi darbai, tačiau geriausiai pasireiškia plušėdami politikoje bei gamtos apsaugos tarnybose. Marso ir Saturno planetos suteikia milžinišką energiją, galbūt todėl mažai skiria laiko poilsiui. Dar vienas sėkmės laidas – įgimtas gudrumas, mokėjimas išsisukti ir intuityvus charakteris.

Ožiaragiai – 9 nepaklūsta niekieno valiai, o tai komplikuoja pradinį karjeros etapą. Bet asmeniniame gyvenime visada karaliai. Juos garbina visa šeima, nors jų broliams, seserims, o vėliau ir vaikams sunku vytis tokią tobulą asmenybę.

Scena dažniausiai tampa kovų arena. Joje jie pasirodo kaip triušiai iš fokusininko cilindro. Tačiau patekti į sceną ir pasilikti joje – skirtingi dalykai. Publikai sunėrimus, paniškai ieško būdų išsaugoti jų dėmesį. Savo, kaip atlikėjo, talentu neabejoja: būdami vos dvejų metukų, stebino senelius šokiais ant stalo. Taip mokosi, stebi ir galvoja, kaip pelnyti šlovę. Eidami kitų žinomų Ožiaragių-9 pėdomis, niekada nesiliauja tobulinti savų galimybių. Rekordų nepasiekia, tačiau penkioliktu bandymu triušį iš cilindro ištraukia.

Nors ir yra žavingi šou darantys žmonės, nereikėtų savęs pervertinti. Tikriausiai pavyksta pamatyti savo pavardę reklaminiuose stenduose, netgi gali padėti imperijos kūrimui kertinį akmenį bei pasilikti daugelio mokinių atmintyse. Jaunimas neatspės, jog kaip tik jie padėjo pamatus kitos kartos idėjoms. Kaip mokytojai-labai griežti, tačiau dosniai dalija užsitarnautus apdovanojimus. Mokiniai pajunta, jog daug geriau prisimena jų dėstytą dalyką, negu muzikos ar matematikos teorijas. Pedagogai mokykloje, kino žvaigždės ekrane, valstybės ideologai – visiems matomi, todėl reikėtų pasistengti nesusikompromituoti, kad pasauliui būtų malonu žiūrėti į juos.

Ožiaragiai – 9 yra neišlaidus, protingai užsidirba pinigus, tačiau niekada nepasako “gana”. Naudojasi vadybininkų paslaugomis, kurie atidžiai aiškina pajamų ir išlaidų kontrolės mechanizmus, be to, naudojasi kompiuterine technika. Kartais puola į paniką, suabejoja savo finansinės padėties stabilumu. Visgi per gyvenimą užsidirba ir išleidžia daug, pinigus investuoja į verslus.

Šios vibracijos žmonės mėgsta vienatvę, todėl su malonumu tampa vadybininkais, dainininkais, dramaturgais, filosofais, istorikais, mokslininkais ir pan. Vis dėlto, nepaisant pasitikėjimo savimi, jiems reikia pagalbos iš šalies, ypač pradedant dirbti su naujais klientais. Mano, jog neturi teisės prašyti pagalbos, bet aplinkinių nuomonė kitokia ir dažnai ateina į pagalbą. Kartais sunku susikaupti, nes nuolat akumuliuoja naujas idėjas. Net jeigu ir nelaiko savęs pranašu, dažnai toks titulas “prikimba” nejučiomis. Aplinkiniai juos gerbia, netgi jeigu jie ir turi tam tikrų trūkumų.

Ožiaragiai – 9 ilgai delsia pasidalyti su pamiltais žmonėmis savo širdyje glūdinčiomis mintimis. Svarbiausia, kad jais tikėtų, o vedybinis žiedas – nebūtinas tarpusavio supratimo atributas. Intymų gyvenimą saugoja nuo svetimų akių ir tikriausiai todėl asmeniniame gyvenime nėra šventuoliai, kaip atrodo iš šalies. Nusivilioti juos į lovą pakanka kviečiančio žvilgsnio, o santuoka – visai kitas reikalas. Trokšta, kad jų išrinktieji būtų protingi ir jausmingi. Kaip aistringi aktoriai gali suvaidinti suvedžiojimo sceną ne tik lovoje, bet, tarkim, virtuvėje. Turi savo pažiūras, tačiau sutinka ir su partnerio pasiūlymais.

Ožiaragių – 9 neigiamos savybės: niūrumas, kritiškumas, nervingumas. Devynetukas papildomai suteikia egoizmo, nepastovumo, abejingumo.

Laimingų skaičių eilutė: 9, 28, 35.

VANDENIS – 9 “PATRAUKLUS INICIATORIUS”

Vandenių – 9 teigiamos savybės: išradingumas, bendravimas, susikaupimas, raiškumas. Devynetukas papildomai suteikia praktiškumo, žavumo, atjautos, pareigingumo.

Jeigu kas sugalvotų Vandenio-9 bareljefą iškalti iš marmuro, tai, be abejonės, jis būtų įamžintas mąstytojo poza. Tačiau kad atvaizdas būtų tikslus, skulptoriui tektų iškalti dar kažką, kur atsispindėtų antroji jo natūra – drąsa. Vandenio Zodiako ženklas sąlygoja mąslumą, o Marso planeta, susieta ir su gimimo skaičiumi “devyni,” – drąsą.

Vandenių – 9 drąsa visai nereiškia polinkio muštis – vietoje kumščių pasitelkia žodžius. Tokios dvasios stiprybės žmonių gyvenime retai sutinkama. Dažniausia jų jėga pasireiškia ginant kitų teises.

Šios vibracijos žmonės kilniaširdžiai. Kai kurie jų gestai tokie didingi, jog gali suminkštinti netgi užkietėjusių nusikaltėlių širdį. Labai nepriklausomi ir energingi. Tikslui pasiekti atsiduoda visiškai – visa dvasia ir kūnu. Impulsyvesni negu būdinga kitų vibracijų Vandeniams. Kartais gali suvaidinti šventuolius arba tapti žiaurūs, sužinoję apie kokią nors neteisybę. Geriausias jų poilsis ir tinkamiausias receptas nuo visų negalavimų – naktis ir geras seksas.

Vandeniai-9 gyvena ant ribos, netgi jeigu tai būtų kasdieninis epizodas. Eina šalikele, nes tiki savimi, kol jų kas nors nenustumia į griovį. Iki to momento jie manė, jog viskas sekasi gerai-ir reikėjo taip atsitikti! Vis dėlto toli gražu nėra permainingi, paprastai turi imlų protą, kuris akimirksniu įvertina veiksmus ir atsižvelgia į rezultatas. Kitą kartą geriau pasiruoš ir nepraleis savo galimybės!

Šios vibracijos žmonėms į galvą net nešauna mintis užkariauti bent pusę pasaulio. Trokšta ramiai gyventi, piešti peizažus ir spręsti paslaptingas mįsles. Prieš eksperimentuodami ar užduodami sau spręstinus klausimus, laukia maksimalaus įkvėpimo, pavyzdžiui, paskelbiant naują revoliucinę idėją. Mėgsta patarinėti aplinkiniams, o jų artistinė natūra pokalbiams suteikia pramoginės programos elementų. Galbūt nepastebi savo artistinių gabumų, tačiau jiems visada patinka būti dėmesio centre, ypač demonstruoti muzikinius sugebėjimus ir priversti klausytojus juoktis.

Vandeniai-9 pinigus pritraukia kaip magnetas, o jų išlaikyti nemoka. Be galo dosnūs, niekada nepalieka draugų bėdoje, neatsisako teikti labdaros. Siekdami naujo darbo ar paaukštinimo, pasitenkina keliais telefoniniais pokalbiais – tai jų nuostabių organizacinių sugebėjimų rezultatas. Teikia pirmenybę tokiems darbams, kur gali panaudoti savo sugebėjimus. Todėl geri gydytojai, mokslininkai, rašytojai, politikai. Mano, jog tokios specialybės gali užtikrinti pasiturintį gyvenimą. Tačiau neužsibūna ten, kur, anot jų, galimybės išnaudotos. Gerai užsirekomenduoja pramogų versle-geri dainininkai, jurisprudencijoje ar pedagoginiame darbe, tačiau su viena sąlyga – kolektyvas turi būti didelis. Jiems būtina minios energija – yra sukurti bendrauti.

Jiems labai patinka įsimylėti, mano, jog gyvenimo partnerio ir mylinčio žmogaus vaidmuo labai svarbus. Sukuria šeimą būdami solidaus amžiaus. Net ir tokiu atveju svajoja apie amžiną meilę ir nesituokia iš išskaičiavimų.

Jų namai pilni meno kūrinių ir naujausios technikos. Suka jaukų lizdelį, įdėdami daug pastangų, apgalvoja šimtus situacijų, kurios atsiras po vestuvių. Apžiūri, kur talpins knygas, kur bus meno studija, o kur patalpos kompiuteriams, tačiau jeigu pro langus nepatiks vaizdai, ieškos naujo namo.

Vandenių – 9 neigiamos savybės: neryžtingumas, plepumas, neapdairumas. Devynetukas papildomai suteikia egocentriškumo, nerūpestingumo, abejingumo.

Laimingų skaičių eilutė: 9, 20, 31.

ŽUVYS – 9 “PAGAULUS VAIDINTOJAS”

Žuvų – 9 teigiamos savybės: įvairiapusiškumas, kūrybingumas, aiškiaregiškumas, pagaulumas. Devynetukas papildomai suteikia azartiškumo, patrauklumo, pasaulietiškumo.

Šios vibracijos žmonės moka pasiaukoti. Jie susižavėję romantikai, fantazuotojai ir užsispyrėliai, siekiantys pripažinimo. Jie ne iš tų nekalbių Žuvų, kurios kantriai laukia talento pripažinimo. Atvirkščiai, šie žmonės veikia kaip reklamos agentai, o šis charakterio bruožas atsirado dėl karingojo Marso ir gimimo datos skaičiaus “devyni” įtakos. Turėdami galingą energiją, gali valandų valandas praleisti darbe ir dar papildomai užsiimti nedarbine veikla. Paprastai jie domisi įvairiausia veikla, o azartas padeda daug daugiau pažinti pasaulio.

“Ar negalima būtų pakilti aukščiau už dangų?” – stebisi trejų metų šios vibracijos žmogeliukas. Be to, jis rodo tėvams savo piešinius. Mama tvirtina, kad jeigu labai panorės, galės tapti dailininku. Tačiau jo galvoje jau sukasi kiti planai: nugalėti karate varžybose, vesti princesę, apsigyventi senovinėje pilyje. Paskui nuskristi toliau už Saulės sistemos ribų, pažvelgti į kitus pasaulius. Kita vertus, tokios svajonės kai kam išsipildo – jie tampa astronautais.

Žuvų – 9 žmonės surimtėja susikūlę nosį ar nusibrozdinę kelius. Dabar jie svajoja, ką reikėtų daryti, kad pasiektų savo tikslų. Ir tvirtai siekia tobulumo, nekeičia planų. Toks tikslų siekimas ir pastovumas užkelia į kalnų viršūnes, taip gimsta ir memuarų tomeliai. Šitaip užsitarnauja keliolika prizų bei apdovanojimų, susituokia, o prie tėvų namų pristato svečių kambarį su židiniu, kurį visada troško turėti. Žvelgia į dangų ir neabejoja, kad anksčiau ar vėliau nuskris iki Saulės-juk iki jos ne taip jau toli!

Šios vibracijos žmonės instinktyviai jaučia kitų norus. To jie išmoko jaunystėje, kad neliūdintų tėvų. Nepatogumų būna tada, kai kitų troškimai nesutampa su jų. Taip prasideda ilgas gyvenimo procesas – įpročių suderinti beveik neįmanoma. Nuolat tobulina meistriškumą ir kada nors būtinai tampa gerais specialistais.

Žuvų – 9 žmonės moka taip eikvoti pinigus, kad po kiek laiko jie sugrįžtų ir su kaupu duotų pelną. Tuo paaiškinamas galingas jų lėšų augimas. Įžvalgūs verslininkai, pasirašo stambų kontraktą tik palaiminus kompetentingiems specialistams. Kartais tiksliai nujaučia, kokios prekės bus paklausios net po keliolikos metų. Kai kurie šios vibracijos žmonės neieško sau naudos -paprasčiausiai nori padėti žmonėms, niekada nepamiršta atiduoti skolų.

Žuvys – 9 trokšta visur dalyvauti, o dar geriau vadovauti. Rutina ir jie – nesuderinami dalykai: mėgsta keliones ir įvairovę. Kad galėtų visiškai atskleisti savo kūrybinius sugebėjimus, tampa aktoriais, kunigais, sportininkais, rašytojais, netradicinės medicinos žinovais, ekonomistais, valstybės vadovais. Sugeba pasiekti ir neįmanomų dalykų-tai jų gyvenimo esmė. Šie žmonės studijuoja didžiąsias gyvenimo paslaptis taip karštai, kaip griebiasi bet kokio darbo. Psichinis ryšys su kosmosu užburia juos, tačiau be juntamo fizinio kontakto su žemiškaisiais broliais toks ryšys netenka prasmės.

Žuvys – 9 publikuoja tik geriausius savo darbus, kad visa žmonija galėtų naudotis jų patirtimi – žino, kokiais būdais pasiekti norimų rezultatų. Vis dėlto patartina jiems per daug nepuoselėti nevykusių idėjų!

Šios vibracijos žmonės mėgsta audringai išlieti energiją, mėgsta azartinius lošimus ir siautulingus šokius. Kaip meilužiai jie – Dievo dovana, nes visada geros formos, amžinai prigalvoja naujų seksualinių fantazijų. Traukia prie savęs norinčius tapti sutuoktiniais be jokių pastangų. Reikėtų prisiminti, kad sutuoktiniai – visaverčiai žmonės ir nedera paversti juos globotiniais.

Žuvų – 9 neigiamos savybės: tingumas, polinkis j kraštutinumus, nepastovumas. Devynetukas papildomai suteikia priekabumo, griežtumo, abejingumo.

Laimingų skaičių eilutė: 9, 12, 34.

numerologija (burtų ratas)