numerologijos būrimo puslapis

Karmos Skaičius

Karminiai skaičiai yra visi dažniausiai pasikartojantys vardo ir pavardės skaičiai, taip pat ir tie, kurių visai nėra jūsų varde ir pavardėje. Šie skaičiai turi ypatingą energiją.

Trūkstami skaičiai rodo tai, kas tarsi lėtina laiką ir sunkiai sprendžiasi, o dažnai pasikartojantys skaičiai rodo dalykus, kurie spartina gyvenimą ir lengvai sekasi.

Karma susideda iš pastangų, kurias turime panaudoti savo gyvenime, ir talentų arba atpildo, kuriuos atsinešėme į dabartinį gyvenimą iš praeities. Galbūt karmos reiškinį sunku suvokti vakariečiams, tačiau Rytų filosofijoje šis reiškinys yra pagrindinis tikėjimo sistemos ramstis. Karma teikia tęstinumo ir prasmės mūsų gyvenimams ir reiškia, jog viską, ką mes darome, yra pasminga.

Kai paskaičiuosite savo karminį skaičių, gausite aiškų užslėptų dalykų, glūdinčių jumyse, vaizdą. Kai kuriems atrodo, kad karma duoda tik skausmingas pamokas, tačiau visa, kas leidžia mums suprasti, kas mes esame ir kodėl esame čia, gali būti traktuojama kaip karminiai procesai.

Kai kurie žmonės tiki, kad net gyvūnai yra tarnavę jiems praėjusiuose gyvenimuose. Kai kurie žmonės yra apdovanoti muzikiniais, matematiniais ar artistiniais gabumais, kai tuo tarpu kiti stengiasi viso to imtis iš visų jėgų. Jiems tai būna per sunki užduotis. Skaičius, kurio nėra mūsų varde ir pavardėje, gali parodyti, ko mums trūksta iki pilnos laimės šiame gyvenime.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
Ą K Č M Ė O P Q R
J T L V Ę X Y Z
S U N Ž
Š Ų W
Ū

 

Numerologinės skaičių reikšmės

1

Garbės troškimas ir dėmesio centras, veržimasis siekti ir pirmauti. Stiprus pasitikėjimas savimi.

Pasikartojantys vienetai – visiškai nepriklausomas ir aiškiai žinantis savo tikslus. Lengvai išreiškia save.

Šio skaičiaus nėra – per daug priklausomas nuo kitų. Reikia ugdyti pasitikėjimą savimi.

2

Bendraujantis, komandos žaidėjas, trokštantis rūpintis ir globoti kitus.

Pasikartojantys dvejetai – puikus partneris, mylintis besąlygiška meile, kilniaširdis.

Šio skaičiaus nėra – vengia kitų. Nesaugumas. Turi mokytis pasitikėti savimi ir būti atviras.

3

Plėtimasis, aistra gyvenimui, troškimas tyrinėti ir mokytis.

Pasikartojantys trejetai – entuziastingas, atviras, optimistiškas, bendraujantis, linksmas.

Šio skaičiaus nėra – šaltas, greitas kritikuoti kitus, įsitempęs. Turi puoselėti pozityvias nuostatas.

4

Disciplinuotas, protingas, pragmatiškas ir realistiškas, žemiška išmintis.

Pasikartojantys ketvertai – doras, praktiškas, jausmingas, pasižymintis stipria fizine sveikata.

Šio skaičiaus nėra – nesugebantis įgyvendinti idėjų ir suteikti joms formą. Turi išmokti tvarkyti savo gyvenimą.

5

Idėjų laisvė, bendravimas. Draugiškas, linkęs rizikuoti, turintis jumoro jausmą.

Pasikartojantys penketai – intuityvus, kūrybingas, patenkintas gyvenimu.

Šio skaičiaus nėra – materialistas. Turi nebijoti rizikuoti ir neprisirišti prie rezultatų.

6

Harmoningas, diplomatiškas, patrauklus kitiems, magnetiška asmenybė.

Pasikartojantys šešetai – besirūpinantis, mylintis, lėto temperamento, ramus.

Šio skaičiaus nėra – stačiokiškas ir šiurkštus. Susvetimėjęs. Turi mokytis socialinio mandagumo.

7

Filosofiškas, mandagus, mistiškas, jautrus, lakios vaizduotės.

Pasikartojantys septynetai – humanistiški idealai, užjaučiantis kitus, iš prigimties pasiaukojantis.

Šio skaičiaus nėra – ateistiškas, savanaudis. Trūksta pasitikėjimo savimi.

8

Stiprus, drąsus, domisi žmonėmis ir jų užslėptomis savybėmis.

Pasikartojantys aštuonetai – analitiškas, psichologiškas, siekia asmeninės transformacijos.

Šio skaičiaus nėra – bejėgis, lengvai valdoma skitų. Privalo imtis atsakomybės už save.

9

Kovotojas už idealus, kūrybiškas, pasiaukojantis, geraširdiškas.

Pasikartojantys devynetai – svajoja apie geresnį pasaulį, drąsus, rūpinasi visuomenine gerove.

Šio skaičiaus nėra – pastovus ir nesikeičiantis. Vengia naujų galimybių. turėtų rizikuoti.

numerologija (burtų ratas)