numerologijos būrimo puslapis

Poros Santykiai Pagal Numerologiją

Santykiai nagrinėjami keliais informatyvumo lygiais: A lygiu nagrinėjamos žmonių gimimo dienos, o B lygiu – visi algoritmais gauti skaitmenys. Santykiai nagrinėjami keliais aspektais: 1. Bendras apibūdinimas. 2. Laikotarpio apibūdinimas. Laikotarpio santykių savybes galima apibūdinti pagal įvairias sritis.

Visos savybės yra teisingos tik tokiu atveju, jeigu jų nenuslopino tėvai, draugai, mokykla ar įvykiai, todėl numerologai dar įvertina ir kitus duomenis.

Santykių tipui nustatyti reikia naudoti dviejų ar daugiau žmonių gimtadienius.

 

Santykių vertinimas pagal numerologiją

Konkrečių žmonių santykius galima įvertinti pasitelkiant šiuos numerologinio apskaičiavimo principus.

Sudedant gimimo dienas, gaunamas aktyviausias santykių aspektas. Jo poveikį galime pastebėti didžiumą laiko, kai du žmonės jį praleidžia kartu.

Sudedant gimimo mėnesius, gaunamas tėvų suformuotas santykių aspektas, papildantis aktyviausią santykių aspektą.

Sudedant gimimo metus, gaunamas pasąmoninis santykių aspektas, paslaptingu būdu veikiantis aktyviausią santykių aspektą. Šis poveikis yra sunkiai pastebimas, tačiau jis patvirtina, ar mes visiškai ar nevisiškai gerai sutariame su objektu. Šis aspektas veikia gana subtiliai, tačiau jis rodo, ar mes jaučiame visišką komfortą ar ne.

Sudedant visus skaičius, gaunamas bendras santykių apibūdinimas, tų dviejų žmonių lemtis.

Charakterių panašumai ir skirtumai. Algoritmas ISK`a+ISK`b (sudedamos asmenų vardų ir pavardžių raidės), kur a ir b – konkrečių asmenų skaičiai.

Vidinių motyvų panašumai ir skirtumai. Algoritmas ZSK`a+ZSK`b (sudedamos asmenų vardų ir pavardžių balsės), kur a ir b – konkrečių asmenų skaičiai.

Išoriniai (įvaizdžio) panašumai ir skirtumai. Algoritmas RSK`a+RSK`b (sudedamos asmenų vardų ir pavardžių priebalsės), kur a ir b – konkrečių asmenų skaičiai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
Ą K Č M Ę O P Q R
J T L V Ė X Y Z
S U N Ž
Š Ų W
Ū

Santykių variantai

h = harmoningi, d = disharmonija, vd = stipri disharmonija, e = ir tokie ir anokie

1-1=vd 1-2=d 2-2=vd 1-3=h 2-3=h 3-3=vd 1-4=h 2-4=h 3-4=d 4-4=vd 1-5=e 2-5=d 3-5=h 4-5=d 5-5=vd 1-6=d 2-6=h 3-6=h 4-6=h 5-6=d 6-6=vd 1-7=d 2-7=d 3-7=d 4-7=h 5-7=d 6-7=d 7-7=vd 1-8=h 2=8=d 3-8=d 4-8=d 5-8=d 6-8=d 7-8=d 8-8=vd 1-9=d 2-9=h 3-9=h 4-9=d 5-9=d 6-9=h 7-9=d 8-9=d 9-9=vd 1-11=d 2-11=h 3-11=h 4-11=d 5-11=d 6-11=h 7-11=h 8-11=d 9-11=h 11-11=vd 1-22=d 2-22=d 3-22=d 4-22=e 5-22=d 6-22=h 7=22=d 8-22=h 9-22=h 11-22=d 22-22=vd

Detalesnis apibūdinimas

1+1

Abu yra labai rimti ir ištvermingi, tai sukuria gal kiek šaltoką, tačiau labai ištikimą porą, pasižyminčią gilia abipuse draugyste. Abu yra kiek santūrūs ir manieringi, todėl tikriausiai abu dažnai pasvajos apie aistringesnį partnerį, tačiau dėl jų uždarumo tai ir liks tik svajonėmis. Abu gerai supranta vienas kitą. Yra daug kuo panašūs. Dažnai geri ir supratingi draugai, vertingi bendradarbiai.

1+2

Ryšys tarp abiejų yra įmanomas. Abu domisi esminiais gyvenime dalykais – vienas praktine, o kitas teorine jo puse, todėl nepaisant priešingybių, vienas kitą gali papildyti.

1+3

Egzistuoja abipusė trauka, vienas kitame jie randa asmenį, suprantantį ir priimantį kito būdą. Vienas yra jausmingas ir atskleidžia kitam savo jausmus, tuo pažadindamas kito aistrą ir palankumą.

1+4

Vienas ugningas ir impulsyvus, o kitas – santūrus, protingai planuojantis ateitį. Tarpusavio supratimas beveik neįmanomas. Abu nori nulemti situaciją, todėl neišvengiamai susiginčys tarpusavyje. Šių žmonių sąjungoje gali pasitaikyti daug konfliktų. Tai vienas iš prastesnių įmanomų santykių. Gerai, kai savo tikslų žmonės siekia visai kitais metodais, tą patį darbą dirba visai kitaip, todėl nėra konkurencijos. Darbas, kai kiekvienas turi savo veiklos sritį, visai įmanomas ir žmonės vienas kitą įvertina. Kai reikia, visada ras kaip vienas kitam padėti. Galimi didesni nesutarimai ir įžeidinėjimai.

1+5

Abiems be galo svarbus patikimumas ir kantrybė. Dėl santūraus būdo vienas su kitu susidraugauja negreitai, tačiau dėl to ryšys būna tik artimesnis, patvaresnis ir ilgesnis. Abu idealiai tinka vienas kitam. Galima ir mylėti, ir džiaugtis, ir dirbti.

1+6

Tai svetimi vienas kitam žmonės. Abejotina, ar jie gali vienas kitą pažinti arčiau. Vargu, ar galimas rimtesnis abipusis susidomėjimas vienas kitu, jie retai atkreipia dėmesį vienas į kitą.

1+7

Šie žmonės yra kraštutinės priešybės. Vienas visada galvoja apie ateitį arba praeities klaidas, ir jo visiškai nedžiugina dabartyje sukurta maloni kito aplinka. Tai harmoningi santykiai, tačiau nėra visiško supratimo. Abu partneriai su nuostaba stebi tarpusavio skirtumus. Šie santykiai tinkamesni dvasiniams ieškojimams.

1+8

Tai visiškai skirtingi temperamentai. Vienas yra šaltas ir blaivus, o kitas – aistringas. Iš jų gali išeiti pora dėl vieno bendro bruožo – garbės troškimo. Tokiu atveju jie nekonkuruos tarpusavyje, nes vienam yra pernelyg svarbi išorinė pagarba, o kitam – slaptas jėgos panaudojimas. Tokioje sąjungoje nepasitaikys didelių prieštaravimų.

1+9

Abu pasižymi blaivumu ir dalykiškumu, todėl nenuostabu, kad atsiranda abipusė trauka. Jie abu kartu gali nugalėti jiems priešišką aplinką. Tai sėkminga sąjunga, jos gyvenimas bus protingai sutvarkytas. Tai garantuojantys didesnį komfortą ir malonumą santykiai.

2+2

Tokia sąjunga bet kuriuo atveju yra sėkminga, nes abu yra atviri kitam žmogui, patrauklūs. Abu partneriai nesispyriodami suteiktų vienas kitam būtiną laisvę.

2+3

Vienas yra svajingas ir ne pagal tradicijas gyvenantis kitas puikiai tinka vienas kitam į porą, egzistuoja abipusė trauka.

2+4

Tai harmoningos, viena kitą papildančios asmenybės. Ideali pirmojo intelekto ir antrojo energijos samplaika. Abu yra taviri naujovėms, todėl jų gyvenimas gali būti įvairiapusiškas ir aktyvus. Jiems malonu būti kartu.

2+5

Vieno revoliucingumas tiesiog raudona toreadoro skraistė kitam. Geriausiu atveju, jie visai nesidomi vienas kitu ir palieka vienas kitą ramybėje. Pasauliai, kuriuose gyvena šie žmonės vargiai turi panašumų. Vieno pasaulis – dvasingas idealistinis, o kito – žemiškasis, jutiminis.

2+6

Abu šie žmonės yra vienodo temperamento ir intuityviai jaučia savo sielų giminystę. Padedant vienam kitas gali užkariauti platesnį horizontą ir suteikti savo, dažnai betiksliam aktyvumui teisingą kryptį. Tai harmoningi santykiai. Šie santykiai užtikrina gana didelį psichinį ir fizinį komfortą. Šie santykiai tiksliausiai atitinka pačią sąvoką “meilė”.

2+7

Vienas kitam yra panašus į lengvabūdį ar abejingą žmogų, o kitas pirmąjam palieka sustingėlio įspūdį. Dvasinėje srityje vis dėlto gali rasti bendrą kalbą. Vienas po sabo išdaigų būtinai grįš į saugų kito glėbį, o atsidėkodamas praturtins pastarąjį žiniomis. Galima tikųtis įvairiapusiškos ir harmoningos sąjungos. Meilė pati karščiausia, romantiškiausia.

2+8

Tai dvi priešingybės. Vienam svarbūs draugai ir visuomenė, o kitam – jis pats. Dėl to tarp jų tvyro neperžengiama praraja. Teoriškai, šie žmonės gali daug kuo vienas kitą sudominti, tačiau tokia sąjunga neturi didelių perpektyvų. Vienas atkakliai reikalauja paklusnumo, o kitam laisvė yra didžiausia vertybė.

2+9

Jie abu yra intelektualai, smalsūs, mielai tyrinėjantys pasaulį. Jei šie žmonės susitinka profesinėje srityje, tai jie sudaro puikią komandą, kurioje dera protas ir jausmai. Tokiu atveju gali išsivystyti ir asmeniniai santykiai, nepaisant to, kad šie žmonės vienas kitą nelabai traukia. Vieno rūpestis – tai kitam dėmesio neverti dalykai.

3+3

Jie tinka vienas kitam, intuityviai jaučia vienas kito jausmus. Ryšys turėtų būti glaudus ir laimingas. Problemų kyla dėl didelio ir vieno, ir kito jautrumo. Gali atsitikti taip, kad vienu metu abu partneriai įsižeis, pasitrauks į skirtingus kampus ir nežinos, kaip jiems vėl susitaikyti.

3+4

Garantuoti šalti santykiai. Įsivaizduokite du šimtamečius užkietėjusius intelektualus, bandančius parodyti vienas kitam kažkokius jausmus. Antrajam nesuprantamas pirmojo svajonių pasaulis. Pirmojo švelnus, uždarokas būdas gal ir gali trumpam sužadinti antrąjį, tačiau ilgainiui kyla pavojus pažeisti pirmojo švelnią sielą. Abu šie žmonės yra tiek svetimi, jog jiems geriau laikytis toliau vienas nuo kito.

3+5

Vienas yra pakankamai praktiškas ir kupinas emocijų, kad pradėtų domėtis kito dvasiniu pasauliu, padėti pastarajam būti realistiškesniam. Antrasis savo ruožtu pirmąjį skatina būti judresniu ir įkvepia jam fantazijos.

3+6

Meilė yra pati karščiausia, romantiškiausia, ir jei draugai išsiskiria – patys skaudžiausi išgyvenimai. Beveik neįmanomas tarpusavio supratimas. Vienas judrus, gyvas, kasdien užmezgantis pažintis, o kitas dažnai paskendęs savo svajonėse, uždaras. Abu gyvena pernelyg skirtinguose pasauliuose. Tokia sąjunga ilgalaikės perspektyvos neturi.

3+7

Juos jungia abipusė jutiminė trauka. Iš pat pradžių vyraujanti naujovių ir neįprastumo baimė greitai praeina ir abu gyvena kartu, švelniai ir atsidavę mylėdami vienas kitą. Dažnai būna taip, kad jie taip vienas kitą supranta ir taip gerai sutari, kad kyla pavojus, jog jie abus atitrūks nuo žemės, atsiskirs nuo aplinkos.

3+8

Šie žmonės dažnai nesutaria vienas su kitu, nenori turėti jokių bendrų reikalų. Pasauliai, kuriuose jie gyvena, yra paprasčiausiai pernelyg skirtingi. Vienas jų yra svajingas, uždarokas, kiek nepasitikintis savimi, o kitas pernelyg išdidus, savimi patenkintas.

3+9

Blaivus vieno dalykiškumas yra visai svetimas kito svajonių pasauliui, tačiau abu yra atsidavę ir rūpestingi. Jiems lengviau nei kitoms poroms įmanoma sugriauti tarp juodviejų iškilusią sieną, sudaryti abi puses tenkinančią sąjungą.

4+4

Aistringa, žavi kombinacija, garantuojanti įdomų gyvenimą. Žinoma, kad galimi ginčai ir tarpusavio nesutarimai, tačiau tai būdinga judviejų temperamentams, ir santykiams netrukdo. Kitiems žmonėms šių žmonių buvimas draugėje gali kartais atrodyti perdėtai karštakošiškas. Tai gana harmoningi santykiai. Visas iškylančias problemas jie gali išspręsti. Negali nereaguoti į vienas kito nusiskundimus. Vienas kitą vertina darbe, dirbti kartu jiems – didžiausias džiaugsmas. Šie santykiai užtikrina gana didelį psichinį ir fizinį komfortą. Šie santykiai tiksliausiai atitinka pačią sąvoką “meilė”.

4+5

Vienas veržlus, visuomet atviras pokyčiams, o kitas – uždaras ir tylus. Tokia sąjunga retai būna sėkminga. Tai labai skirtingos natūros ir, kaip taisyklė, jos nesupranta viena kitos. Meilė gali būti pati karščiausia, romantiškiausia, ir jei draugai išsiskiria – patys skaudžiausi išgyvenimai. Vienas pasiilgsta kito aistros, o antras – kito stabilumo. Jeigu santykius būtina išlaikyti, tai kiekvienam reikia turėti hobi ir užsiimti kiekvienam savo veikla, nebūti ištisai kartu, nes dažnai vieno norus ir siekius tuoj pat užgesina kitas, jų vieton pasitelkdamas savo pasiūlymus. Jie tegali papildyti vienas kitą.

4+6

Jie turi kažką bendro, todėl gali gerai sutarti tarpusavyje. Abu tiek pat yra skirtingi, kad domėtųsi vienas kitu, ir tuo paįvairintų vienas kito gyvenimą, o to tik ir reikia dviem žmonėms. Du žmonės, turėdami tokius santykius sudaro gana originalią grupę. Pas juos viskas ne taip, kaip pas kitus. Tokia grupė labai mėgsta permainas, kažką pradėti daryti. Vienas nevertina kito, kad ir kaip tas besistengtų. Abu žmonės neturi beveik jokios galimybės savirealizacijai, išskyrus darbą, jei jis mėgiamas. Šiuo atveju vienas iš kito galės siurbti pasitikėjimą savimi ir taip papildyti vienas kitą. Tai dažniausiai problematiški, tačiau garantuojantys didesnį komfortą ir malonumą santykiai.

4+7

Susitiko dvi priešingybės. Tokius santykius galima pavadinti katės – pelės santykiais arba ugnies ir vandens santykiais. Du žmonės kontroliuoja vienas kitą. Vienas, visai to nenorėdamas, savo žodžiais vis įžeidžia kitą, ir, kaip tyčia, pataiko į pačią skaudžiausią vietą. Po vedybų partneriai negali kartu gyventi, tačiau ir išsiskirti sunku. Tai būna begalinis vienas kito gniuždymas. Dažnai kontroliuojamojo nervai neišlaiko, ir tenka gydytis. Bendras gyvenimas gali būti vien tolerancijos kito atžvilgiu išbandymas. Gali gana gerai suprasti vienas kitą, yra daug kuo panašūs, todėl dažnai geri ir supratingi draugai, vertingi bendradarbiai. Šeimoje sunkiau, nes gyvenimo keliai eina ne kartu, o lygiagrečiai. Tokie žmonės žiūri vienas į kitą, o ne viena kryptimi. Tai palankiausi darbui arba seksui santykiai, tačiau ne šeimai.

4+8

Šios giminingos sielos supranta vienas kitą iš pusės žodžio. Antrojo uolumas ir garbėtroška harmoningai dera su pirmojo kovine dvasia, Gyvenime abu gali pasiketi labai daug, jeigu turės tą patį tikslą. Apskritai tai pakankamai malonūs ir džiaugsmingi santykiai. Žmonės gali lengvai vienas kitą priimti, draugauti ir dirbti kartu visą amžių.

4+9

Jie vienas kito visiškai nesupranta. Pirmąjį galbūt ir suvilios idėja užkariauti antrąjį, tačiau kai tik jis pamatys, kad jo įtakoje pastarasis nesikeičia, greitai praras bet kokį susidomėjimą. O antrąjam gyvenimas su pirmuoju atrodys pernelyg rizikingas. Dažnai gali vienas kitam padėti, duoti naudingų patarimų – bendrauti galima, tačiau yra polinkis vienas kitą kaltinti egoizmu. Vienas kitam gali padėti supratimu, šeimoje – pasiaukojimu.

5+5

Jie turėtų gerai sutarti vienas su kitu, nes abu vienodo temperamento, visais atvejais abiejų požiūris į pasaulį vienodas. Tačiau abu kartu yra kietasprandžiai ir užsispyrę, dėl to gali kilti įvairių problemų. Du žmonės, turėdami tokius santykius sudaro gana originalią grupę. Pas juos viskas ne taip, kaip pas kitus. Tokia grupė labai mėgsta permainas, kažką pradėti daryti. Tokie santykiai reikalauja iš abiejų žmonių ištvermės, tačiau ir dovanoja didžiausią malonumą.

5+6

Jų pasauliai gana skirtingi. Pirmąjam antrasis yra pernelyg judrus ir nepastovus, kad su juo galima būtų be problemų užmegzti ilgalaikį ir tvirtą ryšį. Tai kontrolės santykiai. Žmogus, visai to nenorėdamas, savo žodžiais vis įžeidžia kitą, ir, kaip tyčia, pataiko į pačią skaudžiausią vietą. Po vedybų partneriai negali kartu gyventi, tačiau ir išsiskirti sunku. Palankiausi darbui arba seksui santykiai.

5+7

Abu pirmenybę teikia šeimyniškam, be didesnių problemų gyvenimui, jie būtų ideali pora. Praktiškas pirmojo protas padeda įgyvendinti antrojo svajones. Abiems yra labai svarbi kultūringa aplinka ir jaukus namų židinys. Tai gana malonūs ir džiaugsmingi santykiai. Žmonės gali lengvai vienas kitą priimti, draugauti ir dirbti kartu visą amžių.

5+8

Jie visiškai netinka vienas kitam. Pirmąjam visiškai svetimas antrojo puikavimasis savimi, pripažinimo poreikis. Pirmasis tai supranta kaip kėsinimąsi į jo gyvenimo būdą. Tarp šios poros galimi nuolatiniai ginčai. Gali vienas kitam padėti, duoti naudingų patarimų – bendrauti galima, tačiau yra polinkis vienas kitą kaltinti egoizmu.

5+9

Abu žiūri į gyvenimą praktiškai, abiejų panašus temperamentas. Tokia sąjunga gali būti labai harmoninga. Ką jie nuspręs, būtinai pasieks. Tačiau slypi pavojus, kad toks gyvenimas gali tapti arba šiek tiek monotoniškas, tekėti įprasta vaga, arba pernelyg nesaugus.

6+6

Du mėgstantys bendrauti ir kitais besidomintys žmonės tikriausiai nugyventų ypač įdomų gyvenimą, nuolat skatindami vienas kitą. Tai malonūs ir džiaugsmingi santykiai. Žmonės gali lengvai vienas kitą priimti, draugauti ir dirbti kartu. Nebūdami kerštingi, abu greitai susitaikytų.

6+7

Abu gali bendaruti vienas su kitu. Vienas moka mąstyti, kitas – jausti. Dėl to, jų temperamentai gali būti naudingi vienas kitam, papildyti vienas kitą. Bendras gyvenimas jiems suteiktų šviežumo.

6+8

Abu temperamentai traukia vienas kitą, jie greitai atranda tarpusavio supratimą. Vienas tarsi žaisdamas iš partnerio mokosi būti išvermingesnis ir įžvalgesnis, o antrąjam tai patinka. Tokia sąjunga žada sėkmę. Jiems abiems svarbus platus pažįstamų ratas, daug vakarėlių ir švenčių.

6+9

Vienas lengvabūdis, o kitas – melancholiškas ir rimtas. Tačiau šie santykiai, nepaisant visų prieštaravimų, sutekia gilų dvasinį ryšį. Jie bet kada gali pasišnekučiuoti ir taip išspręsti savo problemas. Nesusipratimai tik sustiprina tarpusavio ryšį.

7+7

Jų sielos yra giminingos, todėl traukia viena kitą. Abiems patinka jaukūs namai, tačiau egzistuoja pavojus, kad jų jausmai vienas kitam ilgainiui išsisems, ir gyvenimas taps monotoniškas. Abiems kartu būtini kažkokie išoriniai dirgikliai, kad galėtų pasidžiaugti.

7+8

Jie yra gana skirtingi. Vienas sunkiai supranta kitą, visiškai atsidavusį veiklai. O kitam pirmasis gali greitai tapti labai nuobodus. Šie santykiai tinkamesni trumpam ryšiui.

7+9

Jų santykiai yra natūralūs. Abu gerai ir saugiai jaučiasi vienas su kitu. Vienam svarbesni jausmai, o kitam – protas. Abu yra pakankamai skirtingi, kad ilgėlesnį laiką sugyventų.

8+8

Jie nelabai tinka vienas kitam. Tokie santykiai yra gana problematiški. Abiejų temperamentai panašūs, ir abu norės būti dėmesio centre, tačiau kažkuris turės užleisti pirmą vietą, ir dėl to kentės: reaguos į tai, kaip į asmeninį įžeidimą. Galimi dažni konfliktai ir kovos dėl įtakos sferų. Jei jie turės atlikti kažkokią užduotį, tai nebus produktyvu.

8+9

Vienas negreitai supras, kodėl kitas greitai pasijunta nustumtas į šoną. O kitam bus visiškai neaišku, kodėl pirmasis nepakenčia kritikos. Jų keliai ilgainiui išsiskiria.

9+9

Jie sutaria tarpusavyje, tačiau reikia ilgėlesnio laiko, kol jie apsipranta vienas su kitu. Nors jų santykiai ir nepasižymi didele aistra, tačiau abu sies nuoširdi draugystė ir simpatija. Ir nepaisant iškylančių ginčų, sąjunga bus sėkminga.

numerologija (burtų ratas)