numerologijos būrimo puslapis

Sielos Skaičius

Sielos skaičius gaunamas sudėjus jūsų vardo ir pavardės balsius. Gautas skaičius atskleidžia gilesnes jūsų laikino gyvenimo žemėje priežastis. vienas paslaptingiausių pagrindinių skaičių, sielos skaičius, yra skaitmeninis simbolis to, ką nuo pat vaikystės trokšta išreikšti jūsų širdis. jis visuomet interpretuojamas pozityviai, nes širdis niekada neklysta. jei jūsų pasirinkimai kelia abejones, tai reiškia, jie buvo padaryti remiantis ego, o ne širdies balsu.

Sielos skaičius parodo, kaip gyvenime patiriame ir išreiškiame džiaugsmą. tai yra mūsų vidinis balsas, kurio reikėtų mums klausyti. jis gelbsti mus, kai norime pasirinkti neteisingą kelią. kiekvienas sielos skaičius nurodo, kaip atskleisti širdies troškimus. Visi sielos skaičiai vienas kitą papildo. jei palygintumėte savo sielos skaičių su antros pusės sielos skaičių, pamatytumėte, kaip galite vienas kitą papildyti.

Norint išskaičiuoti sielos skaičių, reikia lentelėje susirasti jūsų vardo ir pavardės visas balses ir jas atitinkančius skaičius sudėti. Galutinė suma turi būti vienaženklis skaičius. Jeigu gavote 11 arba 22, tai šių skaičių daugiau nebesudėkite.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
Ą K Č M Ė O P Q R
J T L V Ę X Y Z
S U N Ž
Š Ų W
Ū

 

Numerologinės skaičių reikšmės

Sielos skaičiai simbolizuoja tai, kas verčia jūsų širdį dainuoti

1. Jūsų širdis trokšta dainuoti, gėrėtis savo atspindžiu gyvenimo būde ir dorybingume. Tai teikia impulsų pakovoti už savo tiesas.

2. Jūsų širdis trokšta dalintis artumu ir meile su kitais. Ji skatina jus ieškoti pusiausvyros visuose dalykuose ir linki išreikšti tikrąsias vertybes savo santykiuose su kitais.

3. Jūsų širdis trokšta bendrauti taip, kad tai praplėstų jūsų, o taip pat ir jūsų artimųjų, akiratį. Ji skatina jus labai pozityviai atsiliepti apie kiekvieną, su kuriuo bendraujate.

4. Jūsų širdis trokšta stabilios struktūros, kurioje galėtumėte gyventi. Ji skatina išbandyti būties vientisumą ir siekia įgyvendinti jūsų svajones.

5. Jūsų širdis trokšta išsilaisvinti iš bet kokių sprendimų ir sąlygotos meilės. Skatina jus atvirai ir garbingai save išreikšti. Ji bus išgirsta tų, kurie jums svarbūs.

6. Jūsų širdis trokšta grožio ir draugystės. Ji skatina jus išreikšti savo kūrybiškumu, linki harmonijos ir taikos visoms būtybėms.

7. Jūsų širdis trokšta svajoti ir išreikti vidines vizijas. Ji skatina jus įsilieti į dvasinį ar humanitarinį tikėjimą, kuris maitintų jus taip, kaip maistas maitina kūną.

8. Jūsų širdis trokšta, kad jos klausytumėte ir suprastumėte, ko iš tiesų norite iš gyvenimo. Ji skatina jus pripažinti faktą, jog negalite visko kontroliuoti ir kad neleistumėte sau būti paprastu žmogumi.

9. Jūsų širdis trokšta, kad turėtumėte drąsos praktiškai įgyvendinti tuos dalykus, kurie, jūsų manymu, turi būti atlikti. Ji skatina jus būti geresnio pasaulio kūrinio įrankiu.

11. Jūsų širdis trokšta, kad nušviestumėte kelią kitiems ir pabudintumėte beužmiegančius savo artimuosius. Skatina ieškoti tokių santykių, kurie atskleidžia aukščiausias kitų savybes.

22. Jūsų širdis trokšta, jog statytumėte polis žemėje ir mokytumėte jaunuosius didvyrius skleisti meilę ir šviesą pasaulyje. Skatina jus kruti sistemą, kuri skleistų amžinąsias tiesas.

numerologija (burtų ratas)