numerologijos būrimo puslapis

Kabala (Kabbalah) Numerologija

Kabalos numerologijos ištakos siekia XII a., kai žydų mistikai, aiškindami hebrajų Bibliją, pradėjo naudoti gematriją – raidėms priskiriamų skaitinių reikšmių sistemą. Iš pradžių gematrija buvo naudojama kaip egzegezės priemonė, tačiau ilgainiui ji virto spėjimo sistema. Žydų mistikai tikėjo, kad suteikdami raidėms skaitines vertes jie gali atskleisti paslėptas Biblijos reikšmes ir žinutes.

Kabalistinė tradicija teigia, kad bet kuriame tekste yra keturi prasmės lygmenys: pažodinis, alegorinis, anagoginis ir mistinis. Gematrija gali būti naudojama visiems keturiems prasmės lygiams atskleisti. Be to, kad gematrija padeda ne tik įžvelgti paslėptus Šventojo Rašto prasmės sluoksnius, bet ir nuspėti ateitį. Kabalistai tiki, kad analizuodami žmogaus vardą ir gimimo datą jie gali atskleisti jo likimą.

Kabalos numerologija – tai žydų misticizme įsišaknijusi burtų ir likimo spėjimo sistema. Žodis “kabala” turi hebrajišką kilmę kuri reiškia “gauti”. Kita vertus, numerologija yra skaičių ir jų mistinių reikšmių studijavimas.

Kartu kabalos numerologija yra sistema, padedanti nuspėti ateitį ir suprasti paslėptas jėgas, veikiančias mūsų gyvenime.

Kabalos numerologijoje skaičiai yra laikomi kaip pasaulio pradžios simboliai, kurie yra visatos pagrindas. Kabalos numerologijos principų supratimas gali suteikti vertingų įžvalgų apie jūsų praeitį, dabartį ir ateitį.

Kabalos numerologijos skaičių reikšmės:

1 – Dievas – pirminis motyvas.

2 – Ryšys, priešingybė.

3 – Kopijavimas.

4 – Įstatymas. Universalus stabilumas.

5 – Žinojimas. Pentagrama.

6 – Progresas. Balansas ir harmonija. Heksograma.

7 – Tiesa.

8 – Jėgos ir galimybių vienybė.

9 – Pažinimas. Absoliutas. Paslapties ir įšventinimo skaičius.

11 – Šis skaičius perspėja, kad žmonės, turintys šį skaičių, nuolat yra gėrio ir blogio sankirtoje.

12 – Galingas ženklas, reiškiantis visumos idėją – Zodiako ženklų skaičių, mėnesių skaičių metuose.

13 – Tradiciškai nelaimingas ženklas.

22 – Senovinės abėcėlės raidžių skaičius, didžiųjų Taro arkanų skaičius.

40 – Absoliuti visuma: 40 dienų Mozės bendravimo su Dievu ant Sinajaus kalno, 40 tvano dienų, 40 Kristaus praleistų dienų dykumoje, 40 varnų.

kabalos medis