numerologijos būrimo puslapis

Pravardės Reikšmė

Dauguma žmonių turi pravardę, ar bent pseudonimą naudojamą internete, tačiau numerologija gali pateikti papildomų įžvalgų analizuojant jų reikšmę. Numerologija – tai mokslas apie skaičius ir jų dvasinę reikšmę. Pasak numerologų, jūsų vardas gali atskleisti svarbią informaciją apie jūsų asmenybę, likimą ir net ankstesnius gyvenimus. Panašiai yra ir su pravardėmis, šis testas gali duoti labai įdomių rezultatų, ypač jeigu turite pravardę, kurią jums suteikė aplinkiniai žmonės.

Paanalizavę galite geriau suprasti kokios vidinės savybės ar charakterio signalai lemia vienos ar kitos pravardės užkabinimą žmogui.

Apskaičiuojama sudedant pseudonimo ar kito esamuoju laiku vartojamo vardo balses.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
Ą K Č M Ę O P Q R
J T L V Ė X Y Z
S U N Ž
Š Ų W
Ū

1

Savyje Jūs turite neišsenkančių jėgų šaltinį, stengiatės būti originalus, išradingas ir nepriklausomas. Vertinate drąsą ir sugebėjimą atsispirti nelaimėms.

Esate labiau linkęs vesti paskui save kitus žmones, nei sekti paskui. Išoriniai veiksniai turi nedidelę įtaką Jums. Vertinate vienatvę ir kovojate už tai, kas, Jūsų manymu, yra teisinga.

2

Šis vardas sušvelnina charakterį. Galimas dalykas, Jūs nebenorėsite pasirodyti priešakiniame fronte arba viską daryti vien savaip. Jus palaiko kiti ir dirbdami su jais gaunate malonumą.

11

Šis vardas stiprina Jūsų jautrumą, intuiciją ir atkaklumą. Jis veda į gilesnį mus supančio pasaulio supratimą. Jus traukia religija, filosofija, netgi spiritizmas. Šis vardas gali pabudinti Jūsų iniciatyvą ir netgi pagerinti fizinius sugebėjimus. Tačiau, tuo pačiu, Jūs tampate jautresnis savo asmeninėms nesėkmėms, o tai verčia daugiau dirbti su savimi. Šio vardo veikiami Jūs neišvengsite vidinių transformacijų.

Padidintas jautrumas suteikia daugiau drąsos ieškant taikios ir harmoningos aplinkos – šis vardas taip pat stimuliuoja nervinę įtampą. Padidėja darbingumas, esate kuklesnis ir sugebate susitaikyti su esama padėtimi. Vengiate konfliktų, stengiatės palaikyti harmoningus tarpasmeninius santykius. Padidėjusi intuicija suteikia daugiau naujų idėjų. Nuojauta ir atkaklumas padeda įgyvendinti projektus.

3

Entuziazmas, išradingumas ir gyvybingumas. Iškalbos talentas, stiprus polinkis į meną. Jums viskas geriau sekasi nei kitiems, esate lankstesnis, komunikabilesnis ir mėgstate pasilinksminimus. Tampate nerimtas. Turite energijos, kuri gali uždegti kitus.

4

Tvarka ir praktiškumas, tampate rimtesnis ir atsakingesnis. Daugiau dėmesio skiriate detalėms. Jus mažiau vargina gyvenimo rutina. Rūpinatės savo, visuomenės, aplinkinių saugumu. Statote stiprų pagrindą po kojomis, greičiausiai, esate be priekaištų, tačiau Jus mažai domina įvairiapusis socialinis gyvenimas. Stiprus principingumas, suprantate, kas yra gėris, o kas – blogis.

22

Ambicingumas. Savo projektų vykdymui stengiatės organizuoti žmones. Jus labiau domina organizacinių metodų studijavimas. Esate dėmesingas draugams ir norėtumėte pasiekti kažko daugiau, kad tai leistų pagerinti kitų padėtį. Praktiškumą papildo idealistinės vertybės.

Šio vardo veikiami, greičiausiai, sugebėsite įgyvendinti tikrai labai didelius, svarbius, netgi globalius projektus. Šis vardas yra reikšmingas daugeliu aspektų. Norėdami suprasti šio skaičiaus jėgą, būtinas tam tikras atvirumas ir dorumas savo paties atžvilgiu. Išanalizuokite, ką Jūs norite nuslėpti, arba ko vengiate.

5

Ieškote laisvės ir nuotykių. Norėtumėte daugiau priklausyti pats sau. Įgimtas inteligentiškumas ir gera vaizduotė. Jūs – dinamiškas, lankstus ir pilnas jėgų. Gyventi įdomu! Lengviau prisitaikote prie naujų situacijų.

6

Spinduliuojate gerumą, šilumą, gailestingumą. Esate kantresnis aplinkiniams, mokate išklausyti. Atsiranda noras prisiimti sau svetimą naštą. Padidėja išradingumas: moterys geriau jaučiasi šeimininkių vaidmenyje, vyrams labiau patinka vyro, tėvo ir maitintojo vaidmuo. Lengvai diskutuojate, jaučiate harmoniją ir socialinę atmosferą.

7

Padidėjęs noras mokytis, specializuotis, susikoncentruoti ties viena kuria nors sritimi. Jums reikalingas asmeninis gyvenimas, tobulėjimas, meditacija. Jūs bendraujate su savimi, pasineriate į savo esybės valdas. Apmąstote reikšmingesnius gyvenimo klausimus. Geriau priimate abstrakčią informaciją, turite humoro jausmą. Esate subtili asmenybė, turinti intuiciją. Reiškinius vertinate ne pagal jų išorę, o stengiatės giliai įsiskverbti į jų esmę.

8

Ambicingumas ir vidinė jėga. Jūs galite dirbti verslo sferoje, menedžmente ir organizatorinėje veikloje, sugebate susikaupti ties konkrečia užduotimi. Rūpinatės savo materialine gerove, norite daugiau dirbti, kad pagerintumėte savo finansinę padėtį. Galite būti geras tarpininkas įvairiuose reikaluose, nes gerai susigaudote žmonių charakteriuose, pažįstate juos.

9

Platus akiratis. Jūs esate tolerantiškas, gailestingas. Jums rūpi humanizmas, socialinė veikla. Esate idealistas ir sugebėtumėte paaukoti save dėl kažko didingesnio. Norėtumėte suprasti, kas tai – gyvenimas, pasaulis. Turite artistinių sugebėjimų, gerai jaučiate grožį. Jums reikalinga meilė, tačiau kuo atokiau Jūs laikotės, tuo sunkiau ją rasti. Galimas dalykas, norėtumėte tapti mokytoju, nes Jus traukia žinios. Padidėja sangviniko temperamento savybės.

numerologija (burtų ratas)