numerologijos būrimo puslapis

Veneros Kamėja

VENEROS KAMĖJA – tai raižytinis brangakmenis, kurio paviršiuje esančiame kvadrate išgraviruoti skaičiai nuo 1 iki 49. Kiekviena kvadrato eilutė, stulpelis ir įstrižainės sudaro tą patį skaičių – 175.

Šiais laikais patariama Veneros klausti, kokius šešis laimingiausius skaičius ji mums rekomenduoja.

Pirmiausiai reikia susirasti savo startinį skaičių, o jis glūdi varde. Tam panaudojame raidžių įvertinimo skaičiais lentelę.

Norint išskaičiuoti vardo skaičių, reikia lentelėje susirasti kiekvienos raidės skaičiaus atitikmenį ir skaičius sudėti. Galutinė suma turi būti ne didesnė nei 49.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
Ą K Č M Ę O P Q R
J T L V Ė X Y Z
S U N Ž
Š Ų W
Ū

Pvz.: jūsų vardas Rytis, tai jūsų vardo skaičius yra 9+7+2+9+1=28;
jūsų vardas – Riripidė, tai jūsų vardo skaičius yra 9+9+9+9+7+9+4+5=61=6+1=7;

Kvadrate susirandame savo startinį skaičių. Jis Ryčiui – 28 o Riripidei – 7. Vyrams laimingiausi ir palankiausi skaičiai yra vertikaliame stulpelyje, kuriame yra startinis skaičius; moterims – horizontalioje eilutėje.

Ryčio laimingi skaičiai yra tokie: 4, 29, 12, 37, 20, 45, o Riripidei tokie: 13, 31, 25, 43, 19, 37.

22 47 16 41 10 35 4
5 23 48 17 42 11 29
30 6 24 49 18 36 12
13 31 7 25 43 19 37
38 14 32 1 26 44 20
21 39 8 33 2 27 45
46 15 40 9 34 3 28

Sužinoti reikšmes galite šiame puslapyje.

numerologija (burtų ratas)