numerologijos būrimo puslapis

Savojo AŠ Skaičius

Savojo “aš” skaičius reiškia mūsų valią, kuri veda mus į priekį. Šis skaičius išreiškia mūsų valią. Valia yra mūsų gyvenimo variklis. Ji suteikia žmogui energijos, jėgų baigti pradėtus darbus. Tik valios jėgos dėka, žmogus gali nuversti kalnus. Gyvenimas be valios bus sunkus ir niekada nepasikeis į gerą pusę. Norint daug pasiekti gyvenime, būtina stipri valia. Žmonės, esantys po paslaptingumo skraiste, turi aukščiausią valią. Jei jūsų ir jūsų partnerio valios savojo aš skaičius sutampa, tuomet galimas tik vienas variantas iš dviejų: arba jūs bendra jėga vienas kitą stumsite į priekį, arba jums lemta išsiskirti.

Savojo “aš” skaičius gaunamas sudėjus visus savo vardo ir pavardės priebalsius. Galutinė suma turi būti vienaženklis skaičius. Jeigu gavote 11 arba 22, tai šių skaičių daugiau nebesudėkite.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
Ą K Č M Ė O P Q R
J T L V Ę X Y Z
S U N Ž
Š Ų W
Ū

 

Numerologinė savojo AŠ skaičiaus reikšmė

1. jūsų valia yra nukreipti jūsų poreikiams tenkinti. Kartais to jūs imatės bet kokia kaina. Šis skaičius atspindi jūsų norą laimėti, stiprybę, imantis sudėtingų darbų.

2. šis skaičius rodo, kad jūsų valia sutelkta ties vienybe, gerais santykiais su kitais. Valios jėga formuoja santykius su kitais tokius, kad jūs suprastumėte savo elgesio motyvus.

3. jūsų valia sutelkta yra ties atsiskleidimu. Jūsų valia skatina jus bendrauti ir taip atskleisti savo talentus ir gabumus.

4. jūsų valia labiausiai sutelkta ties asmenybės saugumu, kas kartais jums trukdo priimti naujoves. Tačiau tuo pačiu jūsų valia stengiasi, kad jūsų idėjos būtų įgyvendintos.

5. jūs labai siekiate laisvės, kartais nenorite prisiimti atsakomybės. Jūsų savasis aš stengiasi jums parodyti tai, ką jūs turite išmokti.

6. jūsų valia stengiasi palaikyti harmoniją ir taiką su aplinkiniais. Blogai, jei to trokštate bet kokia kaina. Jūsų savasis aš suteikia jums energijos sukurti apie save kuo gražesnę aplinką.

7. jūs per daug gyvenate fantazijų pasaulyje. Dažnai nejaučiate ryšio su tikrove. Jūsų valia stengiasi jums parodyti tokią filosofijos formą, pagal kurią galėtumėte sėkmingai gyventi šiam pasaulyje.

8. jūsų valia stengiasi jums parodyti, kur yra tiesa, kur melas. Jūsų valios jėga nukreipta į jūsų kaip katalizatoriaus veidmainį savo aplinkoje, dažnai net nepaisant kitų.

9. jūsų valia jus verčia keistis, keisti aplinką, pasaulį. Tačiau tuo pačiu jūs esate ir tylusis geradaris. Jūsų valia skatina jus būti stipriu ir aktyviu savo aplinkoje, draugų rate.

11. jūsų valios jėga yra nukreipta apšviesti jūsų tamsiąsias gyvenimo puses, nors kartais reikėtų jas visai ignoruoti. Jūsų savasis aš atskleidžia jums ir kitą gyvenimo pusę – okultinę ir ezoterinę.

22. jūsų valios jėga yra nukreipta į humanitarinių problemų sprendimą. Kartais net tenka aukoti kažkokią tai dalį savo gyvenimo. Jūsų savasis skaičius nori, kad jūs savo valią suvienytumėte su visatos valia.

numerologija (burtų ratas)